* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 4. JESU LIV OG LÆRE > 186. Kort før korsfæstelsen

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

186. Kort før korsfæstelsen

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 186. KORT FØR KORSFÆSTELSEN

DA JESUS og hans anklagere gik bort for at møde Herodes vendte Mesteren sig til apostlen Johannes og sagde: ”Johannes, du kan ikke gøre noget mere for mig. Gå til min mor og bring hende til mig, før jeg dør.” Da Johannes hørte sin Mesters anmodning, selv om han modvilligt forlod ham alene blandt sine fjender, skyndte han ud til Betania, hvor hele Jesu familie var samlet og ventede i Martas og Marias hjem, søstrene til Lazarus, som Jesus havde oprejst fra de døde.
Flere gange i løbet af morgenen, havde budbringere bragt nyheder til Marta og Maria om udviklingen i Jesu retssag. Men Jesu familie nåede først Betania et par minutter, før Johannes kom med Jesus anmodning om, at han ønskede at se sin mor, før han blev dræbt. Efter Johannes Zebedæus havde fortalt dem alt, hvad der var sket efter anholdelsen af Jesus ved midnat begav Jesu mor Maria sig straks sammen med Johannes for se sin ældste søn. Da Maria og Johannes nåede frem til byen, var Jesus allerede blevet ført til Golgata af de romerske soldater, der skulle korsfæste ham.
Da Jesus mor Maria ville gå ud med Johannes for at se sin søn, nægtede hans søster Ruth at forblive med resten af familien. Da hun var fast besluttet på at ledsage sin mor gik hendes bror Jude med hende. Resten af Mesterens familie forblev i Betania under James lederskab, og David Zebedæus budbringere bragte dem næsten hver time rapporter om forløbet af dette frygtelige foretagende til at tage livet af deres ældste bror, Jesus af Nazaret.

1. JUDAS ISKARIOT NÅR SIN AFSLUTNING

Klokken var omkring halv ni denne fredag morgen, da høringen af Jesu foran Pilatus blev afsluttet og Jesus blev overdraget til de romerske soldater som skulle korsfæste ham. Så snart romerne havde taget sig af Jesus marcherede den jødiske vagtkaptajn med sine mænd tilbage til deres hovedkvarter i templet. Ypperstepræsten og hans ledsagere i det jødiske Råd fulgte umiddelbart efter vagterne og gik direkte til deres sædvanlige mødested i hallen af tilhuggede sten i templet. Her befandt de mange andre rådsmedlemmer sig, som ventede på at blive fortalt, hvad der var sket med Jesus. Da Kajfas var ved at aflægge rapport til rådet om retssagen mod Jesus og dommen over ham, viste Judas sig til dem for at kræve sin løn for den del, han havde spillet i Mesterens arrestation og dødsdom.
Alle disse jøder afskyede Judas; de så på forræderen kun med en følelse af foragt. Gennem hele retssagen, hvor Jesus blev forhørt foran Kajfas, og da han viste sig for Pilatus, havde Judas følt et stik af samvittighed for hans forræderiske opførsel. Han begyndte også til en vis grad at miste sine illusioner om den belønning han ville modtage som betaling for sine ydelser som Jesu forræder. Han kunne ikke lide den reserverede og kølige holdning hos de jødiske myndigheder; alligevel forventede han at blive rundhåndet belønnet for sin feje adfærd. Han så frem til at blive kaldt frem foran et fuldtalligt møde i jødernes råd og der høre sig selv rost, mens de udstyrede ham med passende æresbevisninger for den storslåede tjeneste, som han smigrede sig selv, at han havde gjort for sit folk. Forestil jer derfor, hvilken stor overraskelse det var for denne egoistiske forræder, da en af præstens tjener klappede ham på skulderen, kaldte ham ud af retssalen og sagde: ”Judas, jeg er blevet pålagt at betale dig for at forråde Jesus. Her er din belønning.” Således sagde Kajfas tjener, da han rakte Judas en pose med tredive sølvpenge - den aktuelle pris på en god, sund slave.
Judas var bedøvet, lamslået. Han skyndte sig tilbage ind i hallen, men blev forhindret af dørvogteren. Han ønskede at appellere til rådet, men de ville ikke lade ham komme ind. Judas kunne ikke tro, at disse jødernes herskere havde ladet ham forråde sine venner og sin Mester og derefter tilbyde ham en belønning på tredive sølvpenge. Han var ydmyget, desillusioneret, og aldeles knust. Han gik væk fra templet, som om han befandt sig i en trance. Han lod automatisk penge taske falde ned i hans dybe lomme, samme lomme, hvor han så længe havde båret posen med apostlenes penge. Han gik ud af byen efter folkemængderne, der var på vej for at overvære korsfæstelserne.
Fra en afstand så Judas, hvordan de løftede tværbjælken med Jesus naglet til den, og ved synet af dette, skyndte han sig tilbage til templet, tvang sig med magt forbi dørvogteren og fandt sig selv stående over for rådet, som stadig var i session. Forræderen var helt forpustet og ekstremt oprørt, men han formåede at fremstamme disse ord: ”Jeg har syndet, da jeg forrådte uskyldigt blod. Du har fornærmet mig. Du har som belønning for min tjeneste tilbudt mig penge - prisen på en slave. Jeg angrer, at jeg har gjort dette; her er dine penge. Jeg ønsker at slippe for skylden af denne handling.”
Da jødernes herskere hørte Judas spottede de ham. En af dem som sat i nærheden, hvor Judas stod gjorde tegn til ham til at forlade hallen og sagde: ”Din Mester er allerede blevet henrettet af romerne, og hvad angår din skyld, hvad angår den os? Det er din sag - kom ud!”!
Da Judas forlod rådssalen, tog han de tredive sølvpenge fra posen og smed dem ud over tempel gulvet. Da forræderen forlod templet, var han næsten ude af sig selv. Judas var nu passerer gennem oplevelsen af at realisere den sande natur af synd. Hele glansen, fascinationen, og beruselse i at gøre uret var forsvundet. Nu stod misdæderen alene og ansigt til ansigt med sin desillusionerede og skuffede sjæls dom. Synd var fortryllende og eventyrlig, da den blev udført, men nu måtte høsten i form af nøgne og uromantisk fakta blive konfronteret.
Denne engang tidligere ambassadør for himmelriget på jorden gik nu gennem gaderne i Jerusalem, forladt og alene. Hans fortvivlelse var desperat og så godt som absolut. Han gik gennem byen og ud forbi murerne og ned i den frygtelige ensomhed af Hinnomdalen, hvor han klatrede op på de stejle klipper, tog bæltet fra sin kappe, fastgjort den ene ende til et lille træ, og den anden om sin hals og kastede sig ud over afgrunden. Knuden han havde bundet med sine nervøse hænder gav efter før han var død, og forræderens krop blev smadret, da den faldt på de takkede klipper nedenfor.

2. MESTERENS ATTITUDE

Da Jesus blev arresteret, vidste han, at hans arbejde på jorden i lighed med dødeligt kød var forbi. Han forstod helt hvilken slags død han ville få, og han interesserede sig kun lidt for detaljerne under den såkaldte retssag mod ham.
Foran jødernes rådsdomstol nægtede Jesus at besvare vidneudsagn fra de falske vidner. Der var et spørgsmål, der altid fik et svar, uanset om det blev spurgt af ven eller fjende, og det var vedrørende hans jordiske mission og arten af guddommelighed. Da han blev spurgt, om han var Guds Søn, gav han et ufejlbarligt svar. Han nægtede standhaftigt at sige noget, da han blev konfronteret med den nysgerrige og ondskabsfulde Herodes. Foran Pilatus talte han kun når han mente, at det, han sagde, kunne hjælpe Pilatus eller en anden oprigtig person til en bedre forståelse af sandheden. Jesus havde lært sine apostle, hvor nytteløst det var for dem at kaste deres perler for svin, og han besluttede nu at anvende i praksis, hvad han havde lært dem. Hans adfærd på dette tidspunkt eksemplificerede den menneskelige naturs tålmodige underkastelse i forbindelse med den guddommelige naturs majestætiske stilhed og alvorlige værdighed. Han var helt villig til at diskutere med Pilatus ethvert spørgsmål vedrørende de politiske anklager mod ham - alle spørgsmål, som han vidste tilhørte guvernørens jurisdiktion.
Jesus var overbevist om, at det var Faderens vilje, at han underkastede sig virkningen af den naturlige og almindelige gang i menneskernes verden, ligesom alle andre dødelige må gøre, og derfor nægtede han at bruge selv sin rent menneskelige evne med overbevisende veltalenhed til at påvirke resultatet af rænkespillet blandt hans socialt nærsynede og åndeligt forblindede med dødelige. Selvom Jesus levede og døde på Urantia, var hele hans menneskelige liv, fra først til sidst, en forestilling designet til at påvirke og instruere hele det univers, som han har skabt og uophørligt opretholder.
Disse kortsynede jøder råbte upassende på Mesterens død, mens han stod der i en frygtelig stilhed og kiggede ud over en nations dødsscene - hans jordiske fars eget folk.
Jesus havde erhvervet den type af menneskelig karakter, som kunne bevare sin ro og hævde sin værdighed på trods af en fortsat og ufortjent fornærmelse. Han lod sig ikke skræmme. Da han først blev angrebet af Hannas tjenere, havde han kun antydet, at det ville være hensigtsmæssigt at indkalde vidner, der måske behørigt kunne vidne mod ham.
Fra start til slut i løbet af hans såkaldte retssag foran Pilatus, kunne de himmelske hærskarer, som fulgte begivenhederne ikke lade være med i deres udsendelser til universet at beskrive scenen som ”Pilatus i rettergang foran Jesus.”
Da Jesus stod foran Kajfas, og når alle de falske vidneudsagn var brudt sammen, tøvede han ikke med at besvare ypperstepræstens spørgsmål og tilbød derfor i sit eget vidnesbyrd, det som de ønskede som grundlag for at dømme ham for blasfemi.
Mesteren viste aldrig den mindste interesse i Pilatus velmente, men halvhjertede indsats for at påvirke hans løsladelse. Han følte virkelig medlidenhed med Pilatus og prøvede alvorligt at oplyse hans formørkede sind. Han forholdt sig helt passiv til den romerske guvernørs appeller til alle jøderne, at de ville trække deres anklager mod ham tilbage. Gennem hele den sørgelige prøvelse bar han sig med enkle værdighed og stilfærdig majestæt. Han gjorde ikke så meget, som at kaste en skygge af uærlighed over sine potentielle mordere, når de spurgte, om han var ”jødernes konge”. Med kun en mindre modificerende forklaring accepterede han betegnelsen, vel vidende, at, mens de havde valgt at afvise ham, var han den sidste person, til at give dem virkelig nationalt lederskab, selv i åndelig forstand.
Jesus sagde lidt under disse forsøg, men han sagde nok til at vise alle dødelige hvilken slags menneskelig karakter mennesket kan perfektionere i partnerskab med Gud, og at åbenbare for hele universet den måde, hvorpå Gud kan komme til udtryk i den skabtes liv, når denne virkelig vælger at gøre Faderens vilje og dermed bliver en aktiv søn af den levende Gud.
Hans kærlighed til uvidende dødelige fremstår fuldstændig af hans tålmodighed og store selvbeherskelse, da han blev udsat for hån, slag og stød fra de rå soldater og de tankeløse tjenere. Han var ikke engang vred, når de dækkede hans øjne, hånligt slog ham i ansigtet og råbte: ”Profetér for os, hvem det var, der slog dig.”
Pilatus talte mere sandt end han vidste, da han, efter at Jesus var blevet slået, introducerede ham til mængden og udbrød: ”Se mennesket” Næppe anede denne frygtplaget romerske guvernør, at hele universet i det øjeblik stod med opmærksomhed og kiggede på denne unikke forestilling, da deres elskede Hersker således blev udsat for ydmygende hån og slag fra sine formørkede og nedværdige dødelige undersåtter. Da Pilatus talte, ekkoede det gennem hele Nebadon ”Se Gud og mennesker!” Overalt i hele universet har utallige millioner siden den dag fortsat med at betragte det menneske, samtidig som Havonas Gud, den øverste hersker af universernes univers, accepterer manden fra Nazaret som det fuldendte ideal for de dødelige væsener i dette lokalunivers af tid og rum. I sit mageløse liv, undlod han aldrig at åbenbare Gud til mennesket. Nu i disse sidste begivenheder i sit jordiske liv og i hans død som snart fulgte efter, åbenbarede han på en ny og bevægende måde mennesket for Gud.

3. DEN PÅLIDELIGE DAVID ZEBEDÆUS

Kort efter at Jesus blev overdraget til de romerske soldater, da forhøret foran Pilatus var afsluttet, skyndte en gruppe tempelvagter sig ud til Getsemane for at sprede eller arrestere Mesterens tilhængere. Men længe før de ankom, havde tilhængerne spredt sig. Apostlene havde trukket sig tilbage til deres bestemte skjulesteder. Grækerne havde delt sig og var gået til forskellige hjem i Jerusalem. De andre disciple var ligeledes forsvundet. David Zebedæus mente, at Jesu fjender ville vende tilbage; derfor flyttede han tidligt fem eller seks telte op i slugten nær det sted, hvor Mesteren så ofte havde trukket sig tilbage for bøn og tilbedelse. Hvor han ville skjule og samtidig opretholde et center eller en koordinerings station, for sin budbringer tjeneste. David havde knap forladt lejren, da tempelvagterne ankom. Da de ikke fandt nogen der, nøjedes de med brænde lejren og skyndte sig derefter tilbage til templet. Da jødernes råd fik deres rapport følte rådet sig overbevist om, at Jesus tilhængere var så grundigt bange og afdæmpet, at der ikke var nogen fare for en opstand eller andre forsøg på at redde Jesus fra hænderne på hans bøddel. De kunne endelig ånde lettere op. De endte mødet og gik hver til deres forberedelser for påsken.
Så snart Pilatus havde overladt Jesus til de romerske soldater for at blive korsfæstet skyndte en af budbringerne sig væk til Getsemane for at informere David, og inden for fem minutter var løbere på vej til Betsaida, Pella, Filadelfia, Sidon, Sikem, Hebron, Damaskus og Alexandria. Og disse budbringere bragte nyheden om romerne, på de jødiske herskers foranledning, var ved at korsfæste Jesus.
Under hele denne tragiske dag, indtil meddelelsen om at Mesteren var blevet lagt i graven, sendte David bud hver halve time med rapporter til apostlene, grækerne, og Jesu jordiske familie som var samlet i Lazarus hjem i Betania. Da budbringerne begav sig væk med det budskab, at Jesus var blevet lagt i graven afsendte David sine lokale løbere til at fejre påske og hvile i den kommende sabbat, samtidig som han instruerede dem til at rapportere til ham stille og roligt søndag morgen hjemme hos Nikodemus, hvor han agtede at gemme sig i et par dage med Andreas og Simon Peter.
Denne særpræget David Zebedæus var den eneste af de førende Jesu disciple, der var tilbøjelige til bogstaveligt og klart objektivt betragtning af Mesterens påstand om, at han ville dø og ”opstå igen på tredje dagen.” David havde engang hørt ham gøre denne forudsigelse og hans bogstavelige tankegang foreslog han nu at samle sine budbringere tidligt søndag morgen i Nikodemus hjem, så de var klar til at sprede nyheden i tilfælde af at Jesus opstod fra de døde. David opdagede hurtigt, at ingen af Jesu disciple havde forventet, at han ville vende tilbage så snart fra graven. Derfor sagde han kun lidt om, hvad han mente, og intet om mobiliseringen af hele budbringer styrken tidligt søndag morgen undtagen til de løbere, der fredag morgen var blevet sendt til afsides liggende byer og centre for troende.
Så disse tilhængere af Jesus, som var spredt ud over Jerusalem og dens omegn, tog denne aften del i påskemåltidet og den følgende dag forblev i afsondrethed.

4. FORBEREDELSERNE FOR KORSFÆSTELSEN

Efter Pilatus havde vasket sine hænder foran mængden, og dermed forsøgte at undgå skylden for overgivelse af en uskyldig mand til at blive korsfæstet, bare fordi han ikke turde modsætte sig de jødiske herskers højtråbende krav, befalede han at Mesteren skulle overgives til de romerske soldater og gav ordrer til deres kaptajn, at han straks blev korsfæstet. Da soldaterne havde overtaget ansvaret for Jesus, førte de ham tilbage til pretoriets gård, og efter at have taget kåben fra ham som Herodes havde sat på ham, iklædte de ham i hans eget tøj. Disse soldater hånede og spottede ham, men forårsagede ingen yderligere fysisk afstraffelse. Jesus var nu alene med disse romerske soldater. Hans venner var i skjul, hans fjender var gået; selv Johannes Zebedæus var ikke længere ved hans side.
Klokken var lidt over otte, da Pilatus overgav Jesus til soldaterne og lidt før ni, da de begav sig på vej til skuepladsen for korsfæstelsen. I løbet af mere end en halv time sagde Jesus ikke et ord. Den udøvende forvaltning af et stort univers var praktisk taget gået i stå. Gabriel og de vigtigste udøvere af Nebadon var enten samlet her på Urantia ellers de lyttede opmærksomt til ærkeenglenes rum budskaber, og forsøgte at holde sig ajour med, hvad der skete med Menneskesønnen på Urantia.
Da soldaterne var klar til at gå med Jesus til Golgata, var de begyndt at blive imponeret over hans usædvanlige ro og ekstraordinære værdighed, af hans ubeklagelige tavshed.
Meget af forsinkelsen med at begive sig af sted med Jesus til stedet for korsfæstelsen skyldtes kaptajnens afgørelse til i sidste øjeblik at tage to tyve med, der var blevet dømt til døden. Da Jesus ville blive korsfæstet samme formiddag mente den romerske kaptajn, at disse to lige så godt kunne dø sammen med Jesus som at vente til påske festlighederne var slut.
Så snart tyvene kunne gøres klar, blev de ført ind i gården, hvor de stirrede på Jesus, en af dem for første gang, men den anden ofte havde hørt ham tale, både i templet og mange måneder tidligere i lejren ved Pella.

5. JESU DØD I FORHOLD TIL PÅSKEN

Der er ingen direkte sammenhæng mellem Jesu død og den jødiske påske. Det er rigtigt, at Mesteren har lagt sit kødelige liv ned på denne dag, forberedelsesdagen for den jødiske påske, og omkring det tidspunkt, hvor påskelammet blev ofret i templet. Men dette utilsigtet sammenfald indikerer ikke på nogen måde, at Menneskesønnens død på jorden har nogen forbindelse med det jødiske offersystem. Jesus var en jøde, men som Menneskesønnen var han en af verdens dødelige. De begivenheder, der allerede er fortalt og som fører frem til dette øjeblik af Mesterens forestående korsfæstelse, er tilstrækkelig til at vise, at hans død på omkring dette tidspunkt var en ren naturlig og menneskelig styret begivenhed.
Det var mennesket og ikke Gud, som planlagde og udførte Jesu død på korset. Sandt nok, Faderen nægtede at blande sig i udviklingen blandt befolkningen i Urantia, men Faderen i Paradiset påbød, forlangte eller krævede ikke sin Søns død på korset på den måde, det blev udført på Urantia. Det er en kendsgerning, at Jesus på en eller anden måde, før eller senere ville have været tvunget til at frigøre sig fra sit dødelige legeme, fra sin inkarnation på jorden, men han kunne have udført opgaven på utallige måder uden at dø på et kors mellem to tyve. Alt dette var menneskets gøren, ikke Guds.
På tidspunktet for hans dåb havde Mesteren allerede fuldført teknikken af den krævende erfaring på jorden og i kødet, og som var nødvendigt for gennemførelsen af hans syvende og sidste overdragelse i universet. På netop det tidspunkt havde Jesus opfyldt sin pligt på jorden. Hele livet han levede derefter, og selv den måde, hvorpå han døde, var for ham en rent personlig tjeneste, for velfærd og opbyggelse af hans dødelige væsener i denne verden og i andre verdener.
Den gode nyhed af evangeliet, at det dødelige menneske kan ved tro, blive åndelig bevidst om, at det er barn af Gud, er ikke afhængig af Jesu død. Vist er det sandt, at hele dette rigets evangelium i høj grad er blevet belyst af Mesterens død, men endnu mere af hans liv.
Alt, hvad Menneskesønnen sagde eller gjorde på jorden forskønner i høj grad lærdommen om menneskelig sønskab til Gud og broderskabet mellem mennesker, men disse væsentlige forhold vedrørende Gud og mennesket er en naturlig del af universet, at Gud elsker sine skabninger, og de guddommelige Sønners medfødte barmhjertighed. Disse rørende og guddommeligt smukke relationer mellem mennesket og dets Skaber i denne verden og i alle andre overalt i universet af universer har eksisteret fra evighed; og de er ikke på nogen måde afhængig af disse periodiske overdragelser af Guds Skabersønner, der således iklæder sig deres skabte intelligensers natur og form som en del af den pris, de skal betale for endelig at opnå ubegrænset suverænitet over deres respektive lokaluniverser.
Faderen i himlen elskede det dødelige menneske på jorden lige så meget før Jesu liv og død på Urantia som efter denne transcendente manifestation af partnerskabet mellem Gud og mennesket. Denne imponerende præstation da Nebadons Gud inkarnerede som menneske på Urantia kunne ikke forbedre de attributter af den evige, uendelige, og universelle Fader, men den berigede og oplyste faktisk alle de andre administratorer og væsner i universet Nebadon. Selv om Faderen i himlen ikke elsker os mere på grund af Mikaels overdragelse, så gør alle andre himmelske intelligenser det. Årsagen er, at Jesus ikke kun gav mennesket en åbenbaring fra Gud, men at han også gav guderne og de himmelske intelligenser i universet af universer, en ny åbenbaring af mennesket.
Jesus er ikke ved at dø som et offer for synd. Han vil ikke dø for at sone for menneskehedens medfødte moralske skyld. Menneskeheden har ikke en sådan race skyld for Gud. Skyld er udelukkende et spørgsmål om personlig synd og bevidsthed, bevidst oprør mod Faderens vilje og hans Sønners administration.
Synd og oprør har intet at gøre med den grundlæggende overdragelse plan af Guds Paradissønner, selv om det rent faktisk forekommer os, at frelser planen ville være en midlertidig hjælp i overdragelsesplanen.
Guds frelse for de dødelige på Urantia ville have været lige så effektiv og usvigelig sikker, selvom Jesu død ikke var forårsaget af uvidende dødelige grusomme hænder. Hvis Mesteren var blevet positivt modtaget af de dødelige på jorden og havde forladt Urantia ved frivilligt at opgive sit liv i kødet, ville Guds kærlighed og Sønnens barmhjertighed - sønskab med Gud som kendsgerning - på ingen måde blive påvirket. I dødelige er Guds sønner og kun en ting er nødvendige for at gøre denne sandhed faktuel i din personlige erfaring, og det er din i ånden fødte tro.

Publiceret 24 september 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------