* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 114. Serafernes planetariske styre

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

114. Serafernes planetariske styre

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 114. SERAFERNES PLANETARISKE STYRE

DE Højeste regerer i menneskets riger gennem mange himmelske kræfter og repræsentanter, men hovedsageligt gennem serafiske tjenester.
Ved middagstid i dag var navnelisten af planetariske engle, værger og andre på Urantia 501.234.619 serafpar. Jeg havde under min kommando fået tildelt to hundrede serafisk hær korps - det er 597. 196.800 serafpar, dvs. 1.194.393.600 individuelle engle. Registret, viser imidlertid, 1.002,469.238 individer; heraf følger, at 191.924.362 engle var fraværende fra denne verden på transport, budskabs opgaver eller pligt opgaver i forbindelse med dødsfald. (På Urantia er der omtrent det samme antal keruber som serafer, og de er organiseret på samme måde.)
Seraferne og deres tilknyttede keruber har meget at gøre med detaljerne i den overmenneskelige regering af en planet, især af verdener, der er blevet isoleret som følge af oprør. Englene arbejder på Urantia, dygtigt bistået af mellemvæsenerne, som de faktiske overmaterielle ministre, der udfører kommandoerne af den boende generalguvernørs og alle hans medarbejdere og underordnede. Seraferne som en klasse er optaget med mange andre gøremål end at våge over enkeltpersoner og værgegruppe opgaver.
Urantia mangler ikke ordentlig og effektivt overvågning af systemets, konstellationens, og universets  herskere. Men den planetariske regering, er imidlertid forskellig fra den, der findes i en anden verden i Satania systemet, selv i hele Nebadon. Det enestående i jeres overvågningsplan, skyldes en hel række usædvanlige omstændigheder
    1. Urantia status som en livsmodifikations planet.
    2. Vanskeligheder forårsaget af Lucifers oprør.
    3. Følgevirkningerne forårsaget af Adams uagtsomhed.
    4. De uregelmæssigheder, som er et resultat af, at Urantia var en af de overdragelses verdener af Universets Suveræn. hvor Mikael af Nebadon er Urantias Planetprins.
    5. De fireogtyve planetariske lederes særlige funktion.
    6. Placeringen af en af ærkeenglenes kredsløb på planeten.
    7. Den relative nylige udnævnelsen af den engang inkarnerede Makiventa Melkisedek, som stedfortrædende Planetprins.

1. URANTIA'S SUVERÆNITET

Den oprindelige suverænitet af Urantia blev oprindelig forvaltet af den suveræne af Satania systemet. Han uddelegeret det først til en fælles kommission, der blev oprettet af Melkisedekerne og Livsbærerne, og denne gruppe fungerede på Urantia, indtil ankomsten af en behørigt konstitueret Planetprins. Efter faldet af Prins Caligastia på tidspunktet for Lucifers oprør havde Urantia ingen sikker og forsvarlig forhold til lokaluniverset og dets administrative opdelinger indtil afslutningen af overdragelsen af den inkarnerede Mikael, da han blev proklamerede af Dagenes Forenede som Planetprins af Urantia. Denne proklamation fastsatte i princippet status af evigt sikkerhed, for din verden, men i praksis foretog den suveræne Skabersøn intet forsøg på personligt at administrere planeten, bortset fra at han etablerede kommissionen i Jerusem bestående af fireogtyve tidligere Urantianere med autoritet til at repræsentere ham i regeringen af Urantia og alle andre planeter, der er i karantæne i dette system. Et medlem af dette råd er nu altid bosiddende på Urantia som general guvenør.
Den stedfortrædende bemyndigelse til at fungerer for Mikael som Planetprins er for nylig blevet overdraget til Makiventa Melkisedek, men denne Søn af lokaluniverset har ikke taget det mindste skridt til at ændre det nuværende planetariske regime af de skiftende administrationer af de bosiddende generalguvenører.
Det er usandsynligt, at nogen markant ændring vil blive foretaget i styringen af Urantia under den nuværende dispensation medmindre den stedfortrædende Planetprins ankommer for at overtage sit titulære ansvar. Nogle af vores medarbejdere mener, at der på et tidspunkt i den nærmeste fremtid så vil planen om at sende en af de fire og tyve rådgivere som generalguvernør til Urantia blive udskiftet med den officielle ankomst afMakiventa Melkisedek med stedfortræder mandatet for den højeste suverænitet af Urantia. Som administrerende Planetprins ville han uden tvivl fortsætte i ledelsen af planeten, indtil den endelige dom af Lucifers oprør og sandsynligvis yderligere til en fjern fremtid, hvor planeten er etableret i lys og liv.
Nogle mener, at Makiventa Melkisedek ikke vil komme inden udgangen af den nuværende dispensation for personligt at overtage styringen af Urantia anliggender. Andre er af den opfattelse, at den stedfortrædende prins ikke vil komme som sådan, indtil Mikael engang vender tilbage til Urantia som han lovede, da han stadig var i live i kødet. Atter andre, herunder denne fortælleren, forventer, at Melkisedek kan ankomme enhver dag eller time.

2. DE PLANETARISKE OVERVÅGERS RÅD

Siden tidspunktet for Mikaels overdragelse på jeres verden var den overordnede ledelse af Urantia blevet betroet en særlig gruppe på Jerusem, bestående af fireogtyve tidligere Urantianere. Hvilken kvalifikationer, der er nødvendige for medlemskab af denne kommission, kender vi ikke, men vi har observeret, at de, der er blevet udnævnt til den, har været dem, der har bidraget til styrkelsen af den Højestes suverænitet i Satania systemet. Af natur var de alle reelle ledere, da de fungerede på Urantia, og (med undtagelse af Makiventa Melchizedek) er disse evner af lederskab yderligere forbedret af erfaringerne fra mansoniaverdenerne og suppleret med uddannelse af Jerusems statsborgerskab. Udnævnelsen af medlemmerne af de fireogtyve er udpeget af Lanaforges kabinet, støttet af den Højeste af Edentia, de er godkendt af den Tildelte Vagt i Jerusem, og udpeget af Gabriel fra Salvington i overensstemmelse med mandatet fra Mikael. De midlertidige udnævnte fungerer lige så fuldt ud som de faste medlemmer af denne kommission af specielle vejledere.
Dette særlige råd af planetariske ledere beskæftiger sig især med overvågningen af aktiviteterne i denne verden forårsaget af det faktum, at Mikael her oplevede sin sidste overdragelse. De holdes i tæt og umiddelbar kontakt med Mikael gennem de forbindende tjenester af en Lysende Aftenstjerne, det samme væsen, der ledsaget Jesus under hans jordiske overdragelse.
I øjeblikket er en vis John, som I kalder "Døberen," formand for dette råd, når det indkalder på Jerusem. Men den officielle leder af dette råd, er den Tildelte Vagt af Satania, den direkte og personlige repræsentant for den Tilknyttende Inspektør på Salvington og Højeste Udøvende af Orvonton.
Medlemmerne af denne samme kommission af tidligere Urantianer fungerer også som rådgivende vejledere for de andre seksogtredive verdener isolerede på grund af oprør i systemet. De udfører en meget værdifuld service, når de holder Lanaforge, den System Suveræne i tæt og sympatisk kontakt med anliggender fra disse planeter, som stadig forbliver mere eller mindre under tilsyn af Konstellations Fædrene i Norlatiadek. Disse fireogtyve rådgivere foretager hyppige rejser som enkeltpersoner til hver af disse planeter i karantæne, især til Urantia.
Hver af de andre isolerede verdener rådgives af tilsvarende og varierede størrelse af kommisioner sammensat af nogle tidligere beboere, men de andre kommissioner er underordnede Urantiagruppen på fireogtyve. Selvom medlemmerne af sidstnævnte kommission, således er aktivt interesseret i alle faser af menneskets fremskridt i enhver verden, der er i karantæne i Satania, har de en særlige og specifik bekymring  for velfærd og udvikling af de dødelige racer på Urantia, fordi de ikke umiddelbart og direkte fører tilsyn med anliggender af enhver anden af planeterne end Urantia, og selv her er deres autoritet ikke komplet, undtagen i visse områder vedrørende overlevelse af de dødelige.
Ingen ved, hvor længe disse fireogtyve Urantia rådgivere fortsætter i deres nuværende status, adskilt fra det almindelige program for universets aktiviteter. Ingen tvivl om at de vil fortsætte med at tjene i den aktuelle position, indtil en vis ændring i den planetariske status opstår, såsom afslutningen af en dispensation, at Makiventa Melkisedek  påtager sig fuld myndighed, den endelige dom af Lucifers oprør er afsagt, eller at Mikael igen vender tilbage i verden hvor hans sidste overdragelse fandt sted. Den nuværende bosiddende generalguvernør af Urantia synes at hælde mod den opfattelse, at alle, men undtagelse af Melkisedek kan frigives til Paradis opstigningen i det øjeblik Satania systemet er genoprettet til konstellationens kredsløb. Der er også andre meninger.

3. DEN BOSIDDENDE GENERALGUVERNØR

Hvert hundrede år efter Urantia tid udpeger Jerusem korpset af de fireogtyve planetarisk overvågere et af deres medlemmer til at besøge din verden for at fungere som deres udøvende repræsentant, som bosiddende generalguvernør. I tiden under forberedelsen af disse beretninger blev denne udøvende administrator udskiftet, således at den nittende der havde tjent i denne egenskab blev afløst af den tyvende. Navnet på den nuværende planetariske overvåger er tilbageholdt fra jer kun fordi dødelige menneske er så tilbøjelige til at tilbede, selv ophøje til Gud, deres usædvanlige landsmænd og overmenneskelige overordnede.
Den bosiddende generalguvernør har ikke nogen egentlig personlig magtbeføjelser i forvaltningen af verdens anliggender, undtagen som repræsentant for de fire og tyve rådgivere på Jerusem. Han fungerer som koordinator af den overmenneskelig administration og er det respekteret overhovedet og den universelt anerkendte leder af de himmelske væsener, der fungerer på Urantia. Alle klasser af engleskarerne betragter ham som deres koordinerende direktør, mens de Forenede Mellemvæsener siden afgangen af 1-2-3 den første, til at blive en af de fireogtyve rådgivere, faktisk ser de efterfølgende generalguvernører som deres planetariske fædre.
Selvom generalguvernøren ikke besidder faktisk og personlig magtbeføjelser på planeten, vedtager han dog hver dag snesevis af afgørelser og beslutninger, der er accepteret som endelig af alle berørte personligheder. Han er meget mere som en faderlig rådgiver end en teknisk hersker. På nogle måder fungerer han som en Planetprins ville, men hans administration minder langt mere om de Materielle Sønners administration.

Urantias regering er repræsenteret i rådene i Jerusem i overensstemmelse med en ordning, hvor den hjemvendte generalguvernør sidder som et midlertidigt medlem af den System Suverænes kabinet, som består af Planetprinserne. Det var forventet, at da Makiventa blev udnævnt som stedfortrædende prins, at han straks ville tage sin plads i Planetprinsernes råd i Satania, men indtil videre har han ikke gjort noget forsøg i denne retning.

Den overmaterielle regering på Urantia opretholder ikke en særlig tæt organisk forhold med de højere enheder af lokaluniverset. På nogle måder, repræsenterer den bosiddende generalguvernør Salvington samt Jerusem siden han optræder på vegne af de fireogtyve rådgivere, der direkte repræsenterer Mikael og Gabriel. Da den planetariske generalguvernør er borger i Jerusem kan han fungerer som talsmand for den System Suveræne. Konstellationsmyndighederne er repræsenteret direkte af en Vorondadek Søn, observatøren fra Edentia.

4. DEN HØJESTE OBSERVATØR

Urantias suverænitet er yderligere kompliceret af at regeringen i Norlatiadek på eget initiativ tog den planetariske myndighed, kort efter det planetariske oprør. Der er stadig bosiddende på Urantia en Vorondadek søn, en observatør af de Højeste på Edentia og i fraværet af direkte handling af Mikael, er administrator af planetarisk suverænitet. Den nuværende Højeste observatør (og tidligere regent) er den treogtyvende som på denne måde tjener på Urantia.
Der er visse grupper af planetariske problemer, der stadig er under tilsyn af de Højeste på Edentia, siden jurisdiktion af de anholdte på tidspunktet for Lucifers oprør. Myndighed i sådanne spørgsmål udøves af en Vorondadek søn, Norlatiadek observatøren, der opretholder meget nære rådgivende forbindelser med de planetariske overvågere. Racekommissærerne er meget aktive på Urantia, og deres forskellige gruppeledere er uformelt tilknyttet den bosiddende Vorondadek observatør, der fungerer som en rådgivende leder for dem.
I en krisesituation, ville den faktiske og suveræne leder af regeringen - bortset fra i visse rent åndelige anliggender - være denne Vorondadek søn af Edentia som nu har observationspligt. (Med hensyn til disse udelukkende åndelige problemer, og i visse rent personlige forhold, synes den øverste myndighedsudøvelse at være den kommanderende ærkeengel, tilknyttet divisions hovedkvarteret af denne klasse. Dette hovedkvarter blev for nylig etableret på Urantia.)
Den Højeste observatør er bemyndiget til på eget skøn, at overtage den planetariske regering i en tid med alvorlige planetarisk krise, og optegnelserne viser, at det er sket tre og tredive gange i Urantias historie. På sådanne tidspunkter fungerer den Højeste observatør som den Højeste regent, og udøver ubestridt myndighed over alle overvågere og administratorer bosiddende på planeten med undtagelse kun af ærkeenglenes divisionsorganisation.
Vorondadek regimer er ikke noget, der kun sker på planeter, der er blevet isoleret på grund af oprør, for den Højeste kan til enhver tid gribe ind i anliggender i de beboede verdner og indføre konstellationsherskernes højerestående visdom i forvaltningen af menneskerigets anliggender.

5. DEN PLANETARISKE REGERING

Urantias nuværende administration er virkelig svært at beskrive. Der er ingen formel regering i overensstemmelse med retningslinjerne i universets organisation med dets separate lovgivende, udøvende og dømmende instanser. De fireogtyve rådgivere kommer nærmeste til at udgøre den lovgivende gren af den planetariske regering. Generalguvernøren er en midlertidig rådgivende og udøvende leder, der er underordnet den Højeste observatørs vetoret. Der er ingen absolut autoriativ retlige myndighed med kompetence som virker på planeten - kun forligs kommissionerne.
De fleste konflikter, hvor serafer og mellemvæsener er involveret, skal afgøres ved gensidig aftale med generalguvernøren. Med undtagelse af sager, hvor han fremfører påbud fra de fireogtyve rådgivere, så kan alle hans afgørelser ankes til forligskommissionen, til de lokale myndigheder, der er etableret for planetarisk aktivitet, eller endda til den System Suveræne af Satania.
Fraværet af Planetprinsens legemlig personale og en adamisk Søns og Datters materielle regime er delvist opvejet af den særlige serafiske tjeneste og af mellemvæsnernes mere usædvanlige tjenester. Fraværet af Planetprinsen kompenseres effektivt ved den tredobbelte tilstedeværelse af ærkeenglene, den Højeste observatør, og generalguvernøren.
Denne temmelig løst organiseret og noget personligt administreret planetariske regering er mere effektiv end forventet på grund af tidsbesparende hjælp af ærkeenglene og deres altid tilgængelig kredsløb, som så ofte er anvendt i planeternes nødsituationer og administrative vanskeligheder. I teknisk forstand, er planeten stadig åndeligt afskåret fra Norlatiadeks kredsløb, men i nødstilfælde kan denne begrænsning omgås ved at udnytte ærkeenglenes kredsløb. Planetarisk isolation er naturligvis af ringe betydning for de enkelte dødelige, efter at Sandhedens Ånd er udgydt over alt kød for nitten hundrede år siden.
Hver administrationsdag på Urantia begynder med en rådgivende konference, med deltagelse af generalguvernøren, ærkeenglenes planetariske leder, den Højeste observatør, de tilsynførende supernafen, lederen af de hjemmehørende Livsbærere, og inviterede gæster, som omfatter høje Sønner af universet eller nogle gæstestuderende, der tilfældigvis er på planeten
Generalguvernørens direkte kabinet består af tolv serafer, de udøvende ledere af de tolv grupper af særlige engle, som fungerer som de umiddelbare overmenneskelig ledere af planetarisk fremgang og stabilitet.


6. MESTERSERAFERNE FOR PLANETARISK OVERVÅGNING

Da den første generalguvernør ankom på Urantia, samtidig med udgydelsen af Sandhedens Ånd, blev han ledsaget af tolv korps af særlig serafer, kandidater fra Seraphington, som straks blev overdraget til visse specielle planetariske tjenester. Disse højtstående engle er kendt som mesterseraferne af planetariske tilsyn og er - bortset fra overkontrol af den Højeste observatør, under direkte ledelse af den bosiddende generalguvernør.
Disse tolv grupper af engle arbejder under generelt tilsyn af Urantias bosiddende generalguvernør, er primært styret af det serafiske råd af tolv medlemmer, de udøvende ledere for hver gruppe.
Dette råd fungerer også som den bosiddende generalguvernørs frivillige kabinet.
Som planetarisk leder for seraferne, præsidere jeg for Rådet af seraflederne. Jeg er en frivillig supernaf af første gradens klasse og tjener på Urantia som efterfølger til den tidligere chef for engleskarerne på planeten, som misligeholdte sin pligt på tidspunktet for Caligastias løsrivelse.
De tolv korps af mesterserafer af planetarisk tilsyn på Urantia er som følger:
    1. De epokegørende engle. Disse er den nuværende tidsalders engle, gruppen vedrørende den respektive dispensations periode. Disse himmelske overvågere er ansvarlige for overvågning og forvaltning af anliggender i hver generation, da disse er designet til at passe ind i mosaikken af den tidsalder, i hvilken de befinder sig. Det nuværende korps af epokegørende engle som tjener på Urantia er den tredje gruppe som er tildelt planeten under den nuværende dispensation.
    2. Fremskridtets engle. Disse serafer har til opgave at indlede den evolutionære udvikling i de på hinanden følgende sociale tidsaldre. De fremmer udviklingen af den iboende progressive tendens hos evolutionære væsener. De arbejder uophørligt med at gøre tingene, hvad de burde være. Gruppen som nu er i tjeneste er den anden som er tildelt planeten.
    3. Religionsvogterne. Disse er "kirkernes engle," de alvorlige forkæmper for, hvad der er og har været. De bestræber sig på at opretholde de idealer, der har overlevet for at sikre overførsel af moralske værdier fra den ene epoke til en anden. De er modspillere til fremskridts englene, fordi de hele tiden forsøger at overføre fra den ene generation til den anden de uforgængelige værdier af de gamle og forsvindende former ind i de nye og derfor mindre stabiliserede tanke- og adfærdsmønstre. Disse engle kæmper for åndelige former, men de er ikke kilden til ekstrem sekterisme og meningsløse kontroversielle splittelser mellem de påståede religionsudøvere. Det Korps som nu fungerer på Urantia er det femte, der tjener i denne egenskab.
    4. De nationale livets engle. Disse er "trompet englene", lederne af det nationale livs politiske udtryk på Urantia. Gruppen som nu tjener i overvågningen af internationale relationer er det fjerde korps som tjener på planeten. Det er især gennem denne serafdivisions tjeneste at de "Højeste hersker i menneskernes riger."
    5. Englene for de forskellige racer. De arbejder for bevarelse af de fremtidige evolutionære racer, uanset deres politiske forviklinger og religiøse grupperinger. På Urantia er der rester af ni menneskeracer som er blevet sammenblandet og kombineret til folkene i moderne tid. Disse serafer opretholder et tæt samarbejde med racekommissærerne, og gruppen som nu er på Urantia er det oprindelige korps tildelt planeten straks efter den første pinsedag.
    6. Fremtidens engle. Det er de projektions engle, der forudser en fremtidig alder og udarbejder planer for realiseringen af det, der er bedre under en ny og progressiv dispensation; de er arkitekterne bag de efterfølgende epoker. Den nuværende gruppe på planeten har arbejdet på denne måde, siden begyndelsen af den nuværende dispensation.
    7. Oplysningstidens engle. Urantia få nu hjælp af det tredje serafkorps dedikeret til fremme af den planetariske uddannelse. Disse engle beskæftigere sig med intellektuel og moralsk uddannelse af enkeltpersoner, familier, grupper, skoler, lokalsamfund, nationer og hele racer.
    8. Sundhedens engle. Dette er de serafiske tjenere, som er blevet ordineret til at hjælpe de menneskelige institutioner, der arbejder for at fremme sundhed og forebygge sygdom. Det nuværende korps er den sjette gruppe til at tjene i den nuværende dispensation.
    9.  Hjemmets serafer. Urantia nyder nu tjenesterne af den femte gruppe af engle tjenere dedikeret til bevarelse og udvikling af hjemmet, den grundlæggende institution i den menneskelige civilisation.
    10. Industriens engle. Formålet med denne serafiske gruppe er at fremme den industrielle udvikling og forbedring af de økonomiske forhold blandt folkene på Urantia. Dette korps har syv gange været skiftet siden overdragelsen af Mikael.
    11. Underholdningens engle. Disse er engle, som fremmer værdier, der er forbundet med leg, humor og hvile. De forsøger hele tiden at hæve menneskets rekreative adspredelser og dermed fremme en mere rentable udnyttelse af menneskelig fritid. Den nuværende korps er det tredje af denne klasse, som virker på Urantia.
    12. Englene for overmenneskelig tjeneste. Disse er englernes engle, de serafer som er tildelt tjeneste for alle andre overmenneskelig liv på planeten, midlertidigt eller permanent. Dette korps har tjent siden begyndelsen af den nuværende dispensation.
Når disse grupper af mesterserafer er uenige i spørgsmål om planetarisk politik eller procedurer, er deres  forskelle, som regel afgjort af generalguvernøren, men alle hans afgørelser kan ankes i henhold til appel til højere domstole, afhængigt af arten og vægten af de sager, uenigheden gælder.
Ingen af disse engle grupper udøver direkte eller vilkårlig kontrol over de tildelte områder af deres opgave. De kan ikke helt styre anliggender inden for deres respektive områder, men de kan så manipulere planetariske forhold, og gør det også, såvel som at forbinde faktorer, der positivt kan påvirke områder af menneskelig aktivitet, som de er tilknyttet.
Mesterseraferne af planetarisk tilsyn anvender mange agenturer i udøvelsen af deres hverv. De fungerer som sortering center for idéer, som sinds fokuserere og projektledere. Selv om de ikke kan bringe nye og højere opfattelser ind i menneskesindet, virker de ofte for at intensivere nogle højere idealer, som allerede er fremherskende i en persons intellekt.
Ud over disse mange muligheder for positiv behandling sikrer mesterseraferne de planetariske fremskridt mod fatale farer ved at mobilisere, træne og vedligeholde skæbnens reservekorps. Den vigtigste funktion af disse reservister er at være en beskyttelse mod den evolutionære udviklings sammenbrud. De indgår i de foranstaltningar som de himmelske magter har vedtaget mod overraskelser. De er garantien mod katastrofer.

7. SKÆBNENS RESERVEKORPS

Skæbnens reservekorps består af levende mænd og kvinder på jorden, som er blevet optaget til specialtjeneste i den overmenneskelige administration af verdens anliggender. Dette korps omfatter de mænd og kvinder, der i hver generation er blevet udvalgt af den åndelige verdens ledere til at hjælpe med fordelingen af barmhjertighed og visdom til børn af tid på de evolutionære verdner. Det er den almindelige praksis i forvaltningen af anliggender vedrørende opstigningsplanen, at begynde denne brug af mennesker som en  forbindelser, så snart de er tilstrækkeligt kompetente og troværdige til at påtage sig sådan et ansvar. Derfor, så snart mænd og kvinder med tilstrækkelig mental kapacitet, passende moralsk niveau og krævede spiritualitet  således forekommer på den verdslige handlingsscene, bliver de hurtigt overført til den relevante himmelske gruppe af planetariske personligheder, som menneskelige forbindelsespersoner, dødelige assistenter.
Når mennesker er udvalgt som beskyttere af den planetariske skæbne, når de bliver nøglepersoner i de planer, som verdens administratorerne søger at gennemføre, da bekræfter serafernes planetariske ledere deres tidsmæssige forbindelse til serafkorpset og udpeger personlige skæbneværger til at tjene med disse dødelige reservister. Alle reservister har selvbevidste Rettere, og de fleste af dem fungerer i de højere kosmiske cirkler af intellektuel præstation og åndelig opnåelse.
De dødelige af de beboede verdner er udvalgt til at tjene i skæbnens reservekorps af følgende grunde:
    1. De har en særlig evne til i hemmelighed at kunne udføre mange mulige nødsituationsopgaver i forbindelse med forskellige aktiviteter i verdens anliggender.
    2. De er helhjertet helliget nogle særlige sociale, økonomiske, politiske, åndelige, eller andre årsager, kombineret med viljen til at tjene uden menneskelig anerkendelse eller belønning.
    3. De har en Tankeretter som er usædvanligt alsidig og sandsynligvis har erfaring forud for opholdet på Urantia, i at håndtere planetariske vanskeligheder og kæmpe med truende nødsituationer i verden.
Hver afdeling af den planetariske himmelske tjeneste er berettiget til et forbindelsekorps som består af disse dødelige med skæbnestatus. En gennemsnitlig beboet verden har halvfjerds forskellige skæbnekorps, som er tæt forbundet med den overmenneskelige nuværende forvaltning af verdens anliggender. På Urantia er der tolv af disse skæbnens reservekorps, et for hver af de planetariske grupper af serafisk overvågning.
De tolv grupper af skæbnereservister på Urantia er sammensat af dødelige indbyggere i områder, der er blevet uddannet for mange vigtige positioner på jorden og holdes i beredskab til at handle i mulige planetariske nødsituationer. Dette kombineret korps består nu af 962 personer. Det mindste Korps tæller 41 og det største 172 medlemmer. Med undtagelse af mindre end tyve kontakter er medlemmer af denne unikke gruppe helt uvidende om deres forberedelse for eventuel funktion i bestemte planetariske kriser. Disse jordiske reservister udvælges af korpset, som de henholdsvis er knyttet til, og ligeledes er de uddannet og indøvet i dybet af deres sind ved en kombineret procedure af Tankeretteren og serafværges tjeneste. Mange gange er talrige andre himmelske personligheder involveret i denne ubevidste uddannelse, og i alle disse særlige forberedelser udfører mellemvæsenerne værdifulde og uundværlige tjenester.
I mange verdener, er anden gradens bedre tilpassede mellemvæsener i stand til i forskellig grad at opnå kontakt med nogle fordelsagtige dødeliges Tankerettere ved vellykket gennemtrængning ind i sindet, hvor Retteren dvæler. (Det var netop gennem en sådan tilfældig kombination af kosmiske justeringer, at disse åbenbaringer blev materialiseret på engelsk på Urantia.) Sådanne potentielle dødelige kontaktpersoner i de evolutionære verdner mobiliseres i de mange reservekorps, og det er til en vis grad, gennem disse små grupper af fremsynede personligheder, at den åndelige civilisation bevæger sig fremad, og at de Højeste kan herske i den menneskelige verden. De mænd og kvinder af disse skæbnens reservekorps har således varierende grader af kontakt med deres Rettere gennem mellemvæsenernes formidlende tjeneste, men disse samme dødelige er lidt kendt blandt deres medmennesker, undtagen i de sjældne sociale nødsituationer og spirituelle kriser som disse reserve personligheder fungerer i for at forhindre den evolutionære kultur fra kollaps eller det levende sandhedens lys fra at gå ud. På Urantia er disse skæbnereservister sjældent blevet herliggjort i kapitlerne af menneskets historie.
Reservisterne fungerer ubevidst som konservatorer af de væsentlige planetariske oplysninger. Mange gange, når en reservist dør sker der en overføring af visse vitale data fra sindet af den døende reservist til en yngre efterfølger via en forbindelse mellem de to Tankerettere. Der er ingen tvivl om at Retterne arbejder på mange andre måder, som for os er ukendt, i forbindelse med disse reservekorps.
Selv om skæbnens reservekorps på Urantia ikke har nogen permanente ledere, har det dog sine egen permanente råd, som udgør dens styrende organisation. Disse omfatter rådet for juridiske anliggender, historicitetsrådet, rådet for politisk suverænitet og mange andre. Fra tid til anden, i overensstemmelse med korpsets organisation, har disse permanente råd udnævnt (dødelige) ledere af hele reservekorpset for en bestemt opgave. Embedssperioden for sådanne reservist ledere strækker sig normalt kun over et par timer, og er begrænset til udførelsen af en specifik konkret opgave.
Urantias reservekorps havde sit største medlemsantal i Adamiternes og Anditernes dage; og er støt faldende siden det violette blod fortyndes og nåede sit lavpunkt omkring tidspunktet for den første pinse, hvorefter antallet af medlemmer af reserve korpets er steget støt.
(Det kosmiske reservekorps af universbevidste borgere på Urantia udgør nu over tusind dødelige, hvis indsigt i kosmisk statsborgerskab langt overstiger rammerne af deres jordiske bolig, men det er forbudt for mig at afsløre den sande natur af funktionen af denne unikke gruppe af levende mennesker.)
Urantias dødelige bør ikke tillade den relative åndelige isolering af deres verden fra visse af lokaluniversets kredsløb i at skabe en følelse af kosmisk desertering eller planetarisk forældreløshed. Der er operativ på planeten en meget konkret og effektiv overmenneskelige overvågning af verdens anliggender og menneskelige skæbner.
Det er sandt, at du, som de fleste kun kan have en svag idé om en ideel planetarisk regering. Ligesiden Planetprinsens begyndelsestid har Urantia lidt under aborten fra den guddommelige plan for verdens vækst og racemæssig udvikling. De loyale beboede verdener i Satania er ikke styret som Urantia. Sammenlignet med de andre isolerede verdener har jeres planetariske styre dog ikke været så ringe; kun en eller to verdener kan siges at være værre, og et par kan være lidt bedre, men de fleste er på samme plan som din.
Ingen i lokaluniverset synes at vide, hvornår den uløste status af den planetariske administration ophører. Melkisedekerne af Nebadons hælder til den opfattelse, at kun små ændringer i den planetariske bestyrelse og administration vil finde sted indtil Mikaels anden personlig ankomst på Urantia. Utvivlsomt på dette tidspunkt, hvis ikke før, vil gennemgribende ændringer, blive gennemført i den planetariske ledelse. Med hensyn til arten af sådanne ændringer i den globale administration synes ingen at være i stand til at fremføre formodninger. Der er ingen præcedens for en sådan begivenhed på de beboede verdner i hele universet Nebadons historie. Blandt de mange ting, der er svære at forstå, i forbindelse med den fremtidige forvaltning af Urantia, fremstår især en  placering af et kredsløb og divisions hovedkvarter af ærkeenglene på planeten.
Jeres isolerede verden er ikke glemt i universets rådsforsamlinger. Urantia er ikke en kosmisk forældreløst barn, stigmatiseret af synd og afskåret fra den guddommelige omsorg på grund af oprør. Fra Uversa til Salvington og ned til Jerusem, og endda til Havona og Paradiset, ved alle, at vi er her, og I dødelige som nu opholder sig på Urantia er lige så kærligt skattede og lige så trofast overvåget som om din verden aldrig var blevet forrådt af den troløse Planetprins,  ja, i endnu højere grad. Det er evigt sandt, "Faderen selv elsker jer."


[Præsenteret af chefen for Seraferne stationeret på Urantia.]


Publiceret 21 juli 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------