* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 2. LOKALUNIVERSET > 46. Lokalsystemets hovedkvarterer

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

46. Lokalsystemets hovedkvarterer

URANTIA BOGEN - KAPITEL 46. LOKALSYSTEMETS HOVEDKVARTERER

JERUSEM, Satanias hovedkvarter er en ordinær hovedstad i et lokalsystem, og bortset fra talrige uregelmæssigheder som er forårsaget af Lucifers oprør og Mikaels overdragelse på Urantia er den typisk for lignende sfærer. Jeres lokalsystem har passeret gennem nogle stormfulde erfaringer, men den administreres for nuværende højst effektivt og som tiderne passerer, bliver følgerne af disharmonien langsomt men sikkert udslettet. Orden og god vilje bliver genoprettet, og forholdene i Jerusem nærmer sig mere og mere den himmelske status efter jeres traditioner, for systemets hovedkvarter er i sandhed den himmel som visualiseres af flertallet af det tyvende århundredes religiøse troende.

1.   JERUSEMS FYSISKE ASPEKTER

Jerusem er inddelt i tusind sektorer langs breddegraderne og titusind zoner langs meridianerne. Sfæren har syv større hovedstæder og halvfjerds mindre administrative centre.  De syv sektionshovedstæder er engageret i mangfoldige aktiviteter, og Systemherskeren besøger hver og en af dem mindst en gang om året.

Jerusems standardmil modsvarer omtrent syv mil på Urantia (11,2 km). Standardvægten ”gradant” er opbygget efter decimalsystemet på basis af den fuldtudviklet ultimaton og modsvarer næsten nøjagtigt ti uns, eller 280 gram, efter jeres mål. Dagen i Satania modsvarer tre dage på Urantia minus en time, fire minutter og femten sekunder, hvilket udgør Jerusems akslens rotationstid. Systemets år udgøres af hundred jerusemdage. Tiden i systemet meddeles af de ledende kronoldekere.

Energien i Jerusem kontrolleres overordentlig godt og den cirkulerer omkring sfæren i zonekanaler som tager energi ind direkte fra energiladningerne i rummet og som sagkyndigt administreres af de Ledende Fysiske Kontrollere.  Den naturlige modstand som forårsages af disse energiers gang gennem de fysiske ledningskanaler giver den varme som behøves for at frembringe en jævn temperatur i Jerusem. Temperaturen ved fuldt dagslys opretholdes ved omkring 21 grader Celsius, mens den under skumringsperioden falder til noget under 10 grader.

Belysningssystemet i Jerusem bør ikke være særligt svært for jer at forstå. Der findes ingen dage og nætter, ingen varme og ingen kolde årstider. Styrkeomformerne opretholder hundredtusind centre fra hvilken forfinede energier projiceres op gennem atmosfæren, hvorved de undergår visse forandringer, indtil de når sfærens elektriske luftloft; og derefter reflekteres disse energier tilbage ned som et mild silende og jævnt lys omtrent af den intensitet som sollyset på Urantia har når solen skinner på himlen klokken ti om morgen.
    
Under sådanne lysforhold virker lysstrålerne ikke som om de kommer fra et enkelt sted, de siler bare ned fra himlen og stråler jævnt fra alle retninger i rummet. Dette lys er meget lig naturligt sollys, undtagen at det indeholder meget lidt varme. Således fremgår det, at disse hovedkvartersverdner ikke lyser i rummet; hvis Jerusem befandt sig meget tæt på Urantia ville den ikke kunne ses.
    
De gasser som reflekterer denne lysenergi fra Jerusems øvre ionosfære tilbage til terrænet ligner meget dem som findes i Urantias øvre luftlag og som har at gøre med jeres såkaldte nordlysfænomen, selvom disse er en følge af andre årsager. På Urantia er det dette samme gasskjold som forhindre de jordiske radiobølger fra at flyve ud i rummet og i stedet reflekterer dem mod jorden, når de på deres færd ret udad slår imod dette gasbælte. På denne måde holdes radioudsendelserne tæt på jordoverfladen når de færdes gennem luften rundt om jeres verden.
    
Sfæren holdes jævnt oplyst på denne måde under femoghalvfjerds procent af jerusemdagen, og derefter mindskes lyset gradvist til det når minimum belysning, svarende nogenlunde til lyset fra jeres fuldmåne på en klar nat. Dette er den stille tid for hele Jerusem. Kun modtagelses- og informationsudsendings stationerne er i funktion under denne periode for hvile og fornyelse.

Jerusem får et svagt lys fra flere nærliggende sole - et slags klart stjernelys - men er ikke afhængig af dem, verdener som Jerusem er ikke udsat for de forandringer som forårsages af solforstyrrelser, ej heller står de nogensinde overfor problemet med en afkølende eller døende sol.
    
De syv overgangsverdener for studier og deres niogfyrre satellitter får deres varme, deres lys, deres energi og deres vand efter samme teknik som Jerusem.


2.   JERUSEMS FYSISKE TRÆK

I Jerusem vil i savne de forrevne bjergkæder som findes på Urantia og andre udviklede verdener, for der forekommer hverken jordskælv eller regn, men i kommer til at frydes over de smukke højlande og andre enestående variationer i topografi og landskab. Enorme områder i Jerusem bevares i ”naturtilstand”, og den storslåethed som sådan et terræn fremviser overgår helt menneskets fantasi.
    
Der findes tusinder og atter tusinder af små søer men ingen fossende floder eller omfattende oceaner. Der falder ingen regn, der forekommer heller ikke storme eller snestorme i nogen af de arkitektoniske verdener, men der er den daglige dug af fugtighed som kondenserer ved tiden for den laveste temperatur som følge af det reducerede lys. (Dugpunktet er højere i en verden med tre gaser end på en planet som Urantia der har en to gas atmosfære.) Det fysiske planteliv og morontiaverden af levende ting behøver begge fugtighed, men denne forsynes for en stor del fra cirkulationssystemet under terrænoverfladen, og den strækker sig over hele sfæren, endda helt op til højlandenes højeste højder. Dette vandsystem er ikke helt under overfladen, for der findes mange kanaler som forener de glitrende søer i Jerusem.
    
Jerusems atmosfære er en blanding af tre gaser. Denne luft ligner meget Urantias luft, men tillæg af en gas som er tilpasset indåndingen som morontiaklassens liv behøver. Denne tredje gas gør på ingen måde luften uegnet til indånding for de materielle klasses dyr eller planter.

Transportsystemet er knyttet til de cirkulerende strømme af energibevægelser, og disse hovedstrømme af energi forekommer med seksten kilometers mellemrum. Gennem regulering af fysiske mekanismer kan planeternes materielle væsener færdes med en hastighed som varierer mellem trehundred og tyve og ottehundred kilometer i timen. Transportfuglene flyver omkring hundrede og tres kilometer i timen. De materielle Sønners mekanismer for luftfart har en hastighed på omkring ottehundrede kilometer i timen. Materielle væsener og morontiavæsnerne i deres tidlige forløb, må anvende disse mekaniske transportmidler, men åndepersonligheder færdes gennem forbindelse med energiens højere kræfter og åndelige kilder.

Jerusem og dens tilknyttede verdner er udstyret med ti standardgrupper af fysisk liv, som er karakteristisk for de arkitektoniske sfærer i Nebadon. Og eftersom at der ikke forekommer nogen organisk evolution i Jerusem, er ingen former af liv i konflikt med hinanden, der findes ingen kamp for tilværelsen, ingen overlevelse af de bedst egnede. I steder eksisterer der en kreativ tilpasning, som forud antyder skønheden, harmonien og perfektionen i det centrale og guddommelige univers evige verdener. I al denne kreative perfektion findes den mest forbløffende blanding af fysisk og morontia liv, artistisk kontrasteret af de himmelske håndværkere og deres medarbejdere.
    
Jerusem udgør virkelig en forsmag af den paradisiske herlighed og storhed. I kan imidlertid aldrig håbe på at få en rigtig opfattelse af disse ypperlige arkitektoniske verdener gennem nogen som helst forsøg på beskrivelse af dem. Der findes så lidt som kan sammenlignes med nogen ting i jeres verden, og selv i sådanne tilfælde overstiger det som findes i Jerusem det tilsvarende på Urantia i en sådan grad, at en sammenligning er næsten grotesk. Indtil I selv virkelig ankommer på Jerusem kan i næppe have en tilnærmelsesvis rigtig opfattelse om de himmelske verdener, men den tid er ikke så lang væk i fremtiden, hvor jeres ankomst til systemhovedstaden sammenlignes med jeres fremtidige ankomst til de mere fjerntliggende uddannelsessfærer i universet, superuniverset og Havona.

Produktions- og laboratoriesektoren i Jerusem er et vidtstrakt område, som Urantianerne næppe kan genkende som sådan, da der ikke er nogen rygende skorstene; ikke desto mindre har disse specielle verdener en indviklet materiel økonomi, og perfektioneret mekaniske teknologi og de fysiske resultater ville forbavse og endda imponere selv jeres mest erfarne kemiker og opfindere. Betænk, at denne første opholdsverden på rejsen til Paradiset er meget mere materiel end åndelig. Under hele jeres ophold i Jerusem og dens overgangsverdener er i meget nærmere jeres jordiske liv med dets materielle tilbehør end jeres senere liv af fremrykkende åndetilværelse.

Serafbjerget som er cirka fire tusind sekshundrede meter højt er det højeste sted på Jerusem, og herfra sker afrejsen af alle transportserafer. Talrige mekaniske virkemidler anvendes for at frembringe den initialenergi som behøves for at komme fri fra den planetariske tyngdekraft og overvinde luftmodstanden. En seraftransport afgår hvert tredje sekund efter Urantiatid under hele den lyse periode, og ofte, langt ind i skumringen. Transportseraferne starter med en hastighed på cirka femogtyve standardmil per sekundet efter Urantiatid og opnår ikke sin standardhastighed førend de befinder sig over totusinde standardmil fra Jerusem.
    
Transporterne ankommer til krystalfeltet, det såkaldte glashav. Rundt om dette område findes de modtagelsesstationer for forskellige klasser af væsener som færdes i rummet med seraftransport. Nær polarkrystallens modtagelsesstation for gæstestuderende kan man stige op til det perleskinnende observatorium og beskue det gigantiske reliefkort over hele hovedkvartersplaneten.


3.   JERUSEMS INFORMATIONSUDSENDELSER

Informationsudsendelserne fra superuniverset og Paradiset-Havona modtages i Jerusem i forbindelse med Salvington og ved hjælp af en metode involverende polarkrystallen, glashavet. Foruden de anordninger som findes for modtagelse af meddelelser som er afsendt udenfor Nebadon findes der tre adskilte grupper af modtagelsesstationer. Disse separate men i tre kredse opbyggede grupper af stationer er tilpasset for at modtage udsendelser fra de lokale verdener, fra konstellationshovedkvarteret og fra hovedstaden i lokaluniverset. Alle disse udsendelser offentliggøres automatisk på en sådan måde, at alle typer af væsener som er til stede i det centrale amfiteater for informationsmodtagelse kan tage del i dem; af alle beskæftigelsesaktiviteter som en opstigende dødelig har i Jerusem, er ingen mere engagerende og fængslende end at følge med i den uendelige strøm af rumrapporter fra universet.
    
Denne modtagelsesstation i Jerusem omgives af et enormt amfiteater konstrueret af et funklende materiale, som stort set er ukendt på Urantia, og med plads til over fem milliarder væsener - materielle og morontiavæsener - foruden at kunne rumme utallige åndepersonligheder. Det er den mest yndede form for adspredelse af alle i Jerusem, at tilbringe sin fritid med ophold i modtagelsesstationen for der at lære om velfærden og tilstanden i universet. Og dette er den eneste planetariske aktivitet som ikke aftager når lyset dæmpes.
    
I dette amfiteater for modtagelse kommer meddelelser vedvarende ind fra Salvington. I nærheden modtages Edentia-budskab fra de Højeste Konstellationsfædre mindst en gang om dagen. Med bestemte intervaller overføres regulære og specielle udsendelser fra Uversa via Salvington, og når budskab fra Paradiset modtages samler hele befolkningen sig rundt om glashavet, og vennerne i Uversa tilknytter afspejlingsfænomenet til teknikken for udsendelserne fra Paradiset så at alle som høres også kan ses. Og det er på denne måde, at de dødelige overlevende vedvarende får en forsmag af den tiltagende skønhed og storhed om deres rejse indad under det evige eventyr.

Stationen for udsendelser fra Jerusem er beliggende ved sfærens modsatte pol. Alle udsendelser til de enkelte verdener overføres fra systemhovedstæderne med undtagelse af Mikaels budskab, hvilket ofte går direkte til deres bestemmelsessted langs ærkeenglenes kredsløb.


4.   BEBOELSES- OG ADMINISTRATIONSOMRÅDER.

Betydelige dele af Jerusem er tildelt til beboelsesområder, mens andre dele af systemhovedstaden er overladt til de nødvendige administrative funktioner som omfatter overvågning af anliggenderne i 619 beboede sfærer, 56 verdener for overgangskultur og selve systemhovedstaden. I Jerusem og Nebadon er disse ordninger udformet som følger:

    1.   Cirklerne - beboelsesområder for ikke-indfødte.

    2.   Kvadraterne - systemets udøvende- og administrationsområder.

    3.   Rektanglerne - mødestederne for det laverestående indfødte liv.

    4.   Trekanterne - de administrative områder for de lokale- eller Jerusem forvaltning.

Dette arrangement af systemaktiviteterne i cirkler, kvadrater, rektangler og trekanter er almindeligt for alle systemhovedstæder i Nebadon. I et andet univers kan der findes et helt andet arrangement. Disse anliggender bestemmes af Skabersønnernes forskellige planer.
    
Vores beretning om disse beboelses- og administrationsområder tager ikke de vidtstrakte og smukke landsteder som tilhører Guds Materielle Sønner, de permanente borgere i Jerusem med i betragtning. Vi omtaler heller ikke de talrige andre fascinerende klasser af ånde- og næsten åndevæsener. For eksempel: Jerusem nyder den effektive tjeneste som udføres af spirongerne som er formgivet til at fungere i systemet. Disse væsener helliger sig al åndelig tjeneste på vegne af de overmaterielle indbyggere og besøgende. Det er en vidunderlig gruppe af intelligente og smukke væsener som er overgangens tjenere for de højere morontiavæsener og morontiahjælpere, som arbejder med at vedligeholde og forskønne alle morontiaskabelser. De er på Jerusem det som mellemvæsener er på Urantia, midtvejs hjælpere som virker mellem det materielle og det åndelige.
    
Systemets hovedstæder er unikke for så vidt, at de er de eneste verdener, som udviser så godt som perfektioneret alle tre faser af universets eksistens: materielle, morontielle og åndelige.  Uanset om du er et materiel, en morontia- eller en åndepersonlighed kommer du til at føle dig hjemme i Jerusem; det gør de kombinerede væsener også, såsom mellemvæsnerne og de Materielle Sønner.
    
Jerusem har storartede bygninger både af materielle og morontielle salgs, samtidig som at forskønnelse af de rent åndelige zoner er mindst lige så udsøgte og fuldendte. Om jeg blot havde ord til at beskrive morontias modsvarende til det forunderlige fysiske udstyr i Jerusem! Om jeg derefter blot kunne fortsætte skildringen af den sublime værdighed og udsøgte perfektion i det åndelige udstyr af denne hovedkvartersverden! Jeres mest fantasifulde opfattelse om skønhedens perfektion og udstyrets fyldestgørelse ville næppe kunne nærme sig disse storslåede ting. Og Jerusem er endda kun første trin på vejen til den himmelske perfektion i Paradisets skønhed.

5.   JERUSEMS CIRKLER

De områder som er reserveret for beboelsesformål for de større grupper af livsformer i universet kaldes Jerusems cirkler. De cirkelgrupper som omtales i denne beretning er følgende:

    1.   Cirklerne for Guds Sønner.

    2.   Cirklerne for englene og de højere ånder.

    3.   Cirklerne for Univershjælperne, inklusiv cirklerne for de Skabte Treenigede Sønner som ikke anvises til Treenighedens Undervisende Sønner.

    4.   Cirklerne for de ledende Fysiske Kontrollere.

    5.   Cirklerne for de forordnede opstigende dødelige, inklusiv mellemvæsenerne.

    6.   Cirklerne for æreskolonierne.

    7.   Cirklerne for finalitkorpset.

Hver og en af disse beboelsesgrupper består af syv koncentriske og gradvis forhøjede cirkler. De er alle konstrueret efter samme principper, men de er i forskellige størrelser og formet af forskelligt materiale. De omgives alle af vidtstrakte indhegninger som er forhøjet for at danne omfattende promenader som helt omslutter hver gruppe af syv koncentriske cirkler.

    1.   Cirklerne for Guds Sønner. Selv om Guds Sønner har deres egen planet for deres sociale liv, en af overgangskulturens verdner, har de også i deres besiddelse omfattende domæner i Jerusem. I deres verden for overgangskultur bevæger de opstigende dødelige sig frit blandt alle klasser af guddommelige sønner. Der vil i personligt komme til at lære at kende og elske disse Sønner, men deres sociale liv begrænses stort set til denne specielle verden og dens satellitter. I Jerusems cirkler kan man imidlertid iagttage disse forskellige grupper i deres arbejde.  Eftersom morontiasynskredsen har en enorm rækkevidde kan i gå omkring på disse Sønnernes promenadeveje og se ud over disse talrige klassers fængslende aktiviteter.
    
Disse Sønnernes syv cirkler er koncentriske og på skift efter hinanden forhøjet således at hver ydre og større cirkel har udsigt over de indre og mindre cirkler, og hver og en omgives af en offentlig promenademur. Disse mure er konstrueret af gnistrende klare krystalformede ædelstene og er forhøjet så de giver udsigt over alle deres respektive residentcirkler. De mange porte - fra halvtreds til et hundrede og halvtredstusind - som går igennem murene består af en eneste perleskinnende krystal.
    
Den første cirkel indenfor Sønnernes domæne optages af Administratorsønnerne og deres personlige personale. Her er alle planer og umiddelbare aktiviteter, som vedrører disse juridiske Sønners overdragelses og domsafgørelses tjenester centreret. Det er også gennem dette center, at systemets Avonaler holder kontakt med universet.

Den anden cirkel optages af Treenighedens Undervisende Sønner. Indenfor dette herlige område fortsætter Daynalerne og deres medarbejder uddannelse af de nylig ankomne Undervisende Sønner af første grad. I alt dette arbejde får de stor hjælp af en gruppe som er samordnet med de Lysende Aftenstjerner. De af de skabte væsener treenigede sønner optager en sektor indenfor Daynalernes cirkel. Treenighedens Undervisende Sønner kommer nærmest til at være den Universelle Faders personlige repræsentanter i et lokalsystem; det vil sige at de har treenighedsoprindelse. Denne anden cirkel er et område af overordentlig interesse for alle befolkningsgrupper i Jerusem.
    
Den tredje cirkel er helliget til Melkisedekerne. Her bor systemlederne som har tilsyn over disse mangesidige Sønners næsten endeløse aktiviteter. Med begyndelse i de første mansoniaverdner og videre under hele de opstigende dødeliges livsforløb i Jerusem fungerer Melkisedekerne som fosterfædre og altid nærværende rådgivere.  Det er ikke forkert at sige, at deres indflydelse i Jerusem er dominerende, sammen med de Materielle Sønners og Døtres vedvarende tilstedeværende aktiviteter.
    
Den fjerde cirkel er hjem for Vorondadekerne og alle andre klasser af besøgende og observerende Sønner, som der ikke er taget højde for på anden måde. De Højeste Konstellationsfædre har deres bolig i denne cirkel når de aflægger inspektionsbesøg i lokalsystemet. Visdommens Fuldkomne, Guddommelige Rådgivere og Universelle Censorer bor alle i denne cirkel når de er på opgave i systemet.
    
Den femte cirkel er hjemsted for Lanonandekerne, Systemherskerne og Planetprinsernes klasse af sønner. De tre grupper blander sig som en når de er hjemme indenfor dette område. Systemets reserver er forlagt til denne cirkel, mens Systemherskeren har et tempel som er beliggende i midten af forvaltningsbygningernes gruppe på administrationsbakken.
    
Den sjette cirkel er opholdssted for Systemets Livsbærere. Alle klasser af disse Sønner samles her, og herfra rejser de ud til deres verdens opgaver.
    
Den syvende cirkel er samlingssted for de opstigende sønner, de dødelige som er forordnet og som sammen med deres serafiske ledsagere midlertidigt kan tænkes at fungere i systemhovedkvarteret. Alle forhenværende dødelige som har en status ovenover borgerskab i Jerusem men under finaliternes regnes som hørende til den gruppe som har sit hovedkvarter i denne cirkel.
    
Disse Sønnernes cirkulære områder optager et enormt areal, og indtil for et tusind nihundrede år siden fandtes der et stort åbent rum i centrum. Denne centrale region er nu mindepladsen til Mikaels æra, færdiggjort for omkring femhundred år siden. For firehundred og femoghalvfems år siden, da dette tempel blev indviet var Mikael personlig tilstede, og hele Jerusem hørte den rørende beretning om Mestersønnens overdragelse på Urantia, den mindste i Satania. Mindepladsen til Mikaels æra er nu centrum for alle de aktiviteter som omfattes af systemets modificerende forvaltning, forårsaget af Mikaels overdragelse, inklusiv de fleste af de aktiviteter som for nylig er overført fra Salvington. Mindepladsens personale består af over en million personligheder.

    2.   Cirklerne for englene. Ligesom Sønnernes beboelsesområde består disse englenes cirkler af syv koncentriske og efterfølgende forhøjede cirkler, hver og en med udsigt over de indre områder.
    
Den første cirkel for englene optages af den Uendelige Ånds Højere Personligheder som kan tænkes at være stationeret i hovedkvartersverden - Enlige Budbringere og deres medarbejdere. Den anden cirkel er helliget til budbringerskarerne, Tekniske Rådgivere, ledsagere, inspektører og registratorer, når de fra tid til anden eventuelt tjenestegør i Jerusem. Den tredje cirkel indehaves af de tjenende ånder som tilhører de højere klasser og grupperinger.
    
Den fjerde cirkel indehaves af forvaltningsseraferne, og de serafer som tjener i et lokalsystem som Satania som er en ” utallige skare af engle.” Den femte cirkel optages af de planetariske serafer, mens den sjette er overgangsministrenes hjem. Den syvende cirkel er opholdsstedet for visse uåbenbarede klasser af serafer. Registratorerne indenfor alle disse grupper af engle opholder sig ikke med deres kollegaer, eftersom at de er bosatte i Jerusems registertempel. Alle registrene opbevares i tre eksemplarer i denne trefoldige arkivhal. I et systemhovedkvarter opbevares alle registreringer altid i materiel, morontiel og åndeform.
    
Disse syv cirkler omgives af Jerusems udstillingspanorama, over fem tusind standardmil i omkreds, som er helliget til at præsentere fremgangen i de beboede verdener i Satania og som vedvarende revideres for således virkelig at repræsentere de ajourførte forhold på de enkelte planeter. Jeg tvivler ikke, at dette vidtstrakte promenadeområde med udsigt over englenes cirkler kommer til at være den første seværdighed i Jerusem som lægger beslag på jeres opmærksomhed når I bevilges forlænget fritid under jeres første besøg.
    
Disse udstillinger er under ledelse af de indfødte livsformer i Jerusem, men disse får hjælp af de opstigende fra de forskellige verdener i Satania, opstigende som opholder sig i Jerusem på vej til Edentia. Anskueliggørelsen af planetariske forhold og verdens fremgang sker med mange metoder, af hvilken en del er kendt af jer, men for det meste med teknik som er ukendt på Urantia. Disse udstillinger optager den ydre kant af denne vældige mur. Resten af promenadeområdet er næsten helt åbent samt rigt og storslået udsmykket.

    3.   Cirklerne for Univershjælperne huser Aftenstjernernes hovedkvarter som er beliggende på den enorme åbning i centrum. Her ligger systemhovedkvarteret af Galantia, den tilknyttende leder for denne mægtige gruppe af superengle og den første blandt alle opstigende Aftenstjerner der får sin udnævnelse. Dette er en af de mest storslåede af alle administrative sektorer i Jerusem, selv om den hører til de nyere konstruktioner. Dette center har en diameter på cirka firs kilometer. Galantias hovedkvarter er en monolitisk støbt krystal, helt gennemsigtig. Disse materielle og morontielle krystaller er yderst værdsat af både morontielle og materielle væsener. De skabte Aftenstjerner udøver deres indflydelse overalt i Jerusem, de besidder sådanne egenskaber som strækker sig udenfor personligheden. Hele denne verden har fået en åndelig duft efter at så mange af deres aktiviteter er overført hertil fra Salvington.

    4.   Cirklerne for de Ledende Fysiske Kontrollere. De forskellige klasser af ledende Fysiske Kontrollere er koncentrisk arrangeret rundt om det vældige styrketempel, hvor systemets styrkeledere præsiderer sammen med lederne for Morontiastyrkens Vejledere. Dette styrketempel er den ene af to sektorer i Jerusem til hvilken opstigende dødelige og mellemvæsener ikke har adgang. Den anden er sektoren for dematerialisering indenfor de Materielle Sønners område, en række laboratorier, hvor transportseraferne omdanner materielle væsener til en tilstand helt magen til tilværelsens morontiaklasse.

    5.   Cirklerne for de opstigende dødelige. Området i centrum af cirklerne for de opstigende dødelige optages af en gruppe bestående af 619 planetariske mindesmærker, repræsentationer af systemets beboede verdner, og disse strukturer gennemgår løbende omfattende forandringer. Det er et privilegium for de dødelige fra hver verden at fra tid til anden at kunne samtykke til visse ændringer i eller tilføjelser til deres planetariske mindesmærke. Selv nu foretages der mange forandringer i strukturerne som repræsenterer Urantia. I centrum af disse 619 templer findes en miniaturemodel af Edentia og dens mange verdener af opstigningskultur. Denne model er cirka femogtres kilometer i diameter og en tro reproduktion af Edentia systemet, i overensstemmende med originalen i alle detaljer.
    
De opstigende nyder deres tjeneste i Jerusem og tager med fornøjelse del i andre gruppers forehavende. Alt som foregår i disse forskellige cirkler kan frit iagttages af hele Jerusem.
    
Aktiviteterne i en sådan verden er tre helt adskilte slags: arbejde, fremskridt og afslapning. Med andre ord: tjeneste, studier og rekreation. De sammensatte aktiviteter består af social omgang, gruppeunderholdning og guds tilbedelse. Der ligger en stor uddannelsesværdi i at omgås med forskellige grupper af personligheder, klasser som er meget afvigende fra ens egne skabninger.

    6.   Cirklerne for æreskolonierne. Æreskoloniernes syv cirkler prydes af tre enorme strukturer. Jerusems vældige astronomiske observatorium, Satanias kæmpe kunstgalleri og omvekslingsledernes enorme forsamlingssal, teateret for morontiaaktiviteter helligede til hvile og rekreation.
    
De himmelske håndværkere leder spornagierne i deres arbejde og frembringer mængden af kreative dekorationer og monumentale mindesmærker, som der findes rigelig af på alle offentlige forsamlingssteder. Disse håndværkers studier er blandt de største og smukkeste af alle de mageløse strukturer i denne vidunderlige verden. De øvrige æreskolonier opretholder omfattende og smukke hovedkvarter. Mange af disse bygninger er konstrueret helt og holdent af krystalformede ædelstene. Alle arkitektoniske verdener har en overflod af krystaller og de såkaldte ædle metaller
    
    7.   Cirklerne for finaliterne har en unik struktur i centrum. Og et lignende tomt tempel findes i hver systemhovedkvarters verden i hele Nebadon. Dette vældige bygningsværk i Jerusem er forseglet med Mikaels emblem og bærer følgende inskription: ”Uindviet til åndens syvende stadium - til den evige overdragelse.” Gabriel satte seglet på dette hemmelighedsfulde tempel, og ingen anden end Mikael kan eller må bryde suverænitets segl anbragt af den Klare Morgenstjerne. En dag skal du se ud over dette tavse tempel, selvom du ikke kan gennemskue dets mysterium.

Andre cirkler i Jerusem: Foruden disse beboelsescirkler findes der i Jerusem talrige andre designede boliger.

6.   DE UDØVENDE- OG ADMINISTRATIVE KVADRATER

Systemets udøvende og administrative afdelinger er beliggende i enorme departementskvadrater, et tusind i antal. Hver administrativ enhed er inddelt i hundred underafdelinger med ti undergrupper i hver. Disse tusind kvadrater er sammenføjet i ti storgrupperinger, som således danner følgende administrative departementer:

    1.   Fysisk vedligeholdelse og materiel forbedring, områderne for fysisk styrke og energi.

    2.   Voldgift, etik og administrative afgørelser.

    3.   Planetariske og lokale anliggender.

    4.   Konstellations- og univers anliggender.

    5.   Uddannelse og Melkisedekernes andre aktiviteter.

    6.   Planeternes og systemets fysiske fremgang, de naturvidenskabelige områder af aktiviteter i Satania.

    7.   Morontia anliggender.

    8.   Rene åndeaktiviteter og -etik.

    9.   Tjenesten af de opstigende.

    10.   Storuniversets filosofi.

Disse strukturer er gennemsigtige; alle systemets aktiviteter kan derfor beskues selv af gæstestuderende.


7.   REKTANGLERNE - SPORNAGIERNE

De tusind rektangler i Jerusem optages af de lavere indfødte livsformer på hovedkvartersplaneten, og i centrum af dem er spornagiernes store cirkelformede hovedkvarter beliggende.
    
I Jerusem vil i blive forbløffet over de vidunderlige spornagiernes bedrifter hvad angår dyrkning af jorden. Her dyrkes jorden først og fremmest for æstetiske og dekorative effekter. Spornagierne er hovedkvartersverdnernes landskabsgartnere, og de er både originale og artistiske i deres behandling af de åbne områder af Jerusem. De udnytter både dyr og talrige mekaniske opfindelser ved dyrkning af jordbunden. De er intelligente sagkyndige i anvendelse af de kræfter som findes tilgængelig i deres verdner samt i at udnytte de talrige klasser af deres mindre brødre i den lavere dyreverden, af hvilken mange er stillet til deres rådighed i disse specielle verdener. Denne klasse af dyreliv instrueres nu for en stor del af opstigende mellemvæsener som nedstammer fra evolutionære sfærer.
    
Spornagierne har ikke iboende Rettere. De har ingen sjæl som overlever, men de har en langt livsforløb, nogen gange helt op til fyrre- eller halvtredstusinde standardår.  Deres antal er legio, og udfører fysisk tjeneste for alle klasser af universets personligheder som behøver materiel hjælp.

Selvom spornagierne hverken har eller udvikler en overlevende sjæl, selvom de ikke har personlighed, ikke desto mindre udvikler de en individualitet som kan opleve genfødsel. Når disse unikke væseners fysiske krop med tiden forfalder som følge af anvendelse og alder, fabrikere deres skabere i samordning med Livsbærerne en ny krop, hvor de gamle spornagier på ny tager deres bolig.
    
Spornagierne er de eneste skabe væsener i hele Nebadons univers som oplever denne eller nogen som helst genfødsel af anden slags. De reagerer kun på de fem første bistående sindsånder, de reagerer ikke på tilbedelse eller visdommens ånder. Men sindet med de fem bistående ånder udgør en helhed eller sjette virkelighedsniveau, og det er denne faktor som består som en erfaringsmæssig identitet.

Jeg har ingenting at sammenligne med, når jeg forsøger at beskrive disse nyttige og usædvanlige skabninger, eftersom at der ikke findes nogen dyr i de evolutionære verdner som de kan sammenlignes med. De er ikke evolutionære væsener, idet Livsbærerne har projiceret dem i deres nuværende form og status. De er af to køn og avler efterkommere for at tilfredsstille et voksende befolknings behov.
    
Måske kan jeg bedst antyde for sindene på Urantia noget om disse smukke og nyttige skabningers væsen ved at sige, at de har de kombinerede træk af en trofast hest og en hengiven hund og fremviser en intelligens som overstiger intelligensen som den højeste type af chimpanser har. De er meget smukke efter de fysiske normer på Urantia. De værdsætter meget den opmærksomhed som vises dem af de materielle og semimaterielle væsener som opholder sig i disse arkitektoniske verdner. De har en synsevne som gør dem i stand til at genkende - foruden materielle væsener - morontiaskabelserne, de lavere engleklasser, mellemvæsenerne og en del af de lavere klasser af åndepersonligheder. De forstår ikke tilbedelsen af den Uendelige, de fatter heller ikke betydningen af den Evige, men af hengivenhed for deres herrer, deltager de i de ydre åndelige andagtsøvelser i deres verden.

Der findes dem, som tror at disse trofaste spornagier i en fremtidig univers tidsalder kommer til at frigøre sig fra deres tilværelse på dyrenes niveau og opnå en værdig evolutionistisk skæbne af progressiv intellektuel vækst og endda åndelig opnåelse.

            
8.   TREKANTERNE I JERUSEM

De rent lokale og rutinemæssige anliggender i Jerusem ledes fra de hundrede trekanter. Disse enheder er grupperet rundt om de ti vidunderlige strukturer som huser Jerusems lokale administration. Trekanterne omgives af et panorama over systemhovedkvarterets historie. For nuværende findes der er udraderet område på over to standard mil i denne cirkelformet beretning.  Denne sektor vil blive rekonstrueret efter at Satania er genoptaget i konstellationsfamilien. Enhver forberedelse for denne begivenhed er forordnet gennem Mikaels påbud, men Dagenes Ældstes domstol har endnu ikke afsluttet domstolsforhandlingerne af de sager som knytter sig til Lucifers oprør. Satania kan ikke genindtræde i fuldt medlemskab i Norlatiadek så længe det huser ærkerebeller, højtstående skabte væsener som er faldet fra lyset til mørket.
    
Når Satania kan vende tilbage til konstellationens kredsløb, vil behandlingen af de isolerede verdners genindtrædelse i systemfamilien af beboede verdner blive taget op, hvortil knytter sig deres genindførelse til verdnernes åndelige fællesskab. Men selv om Urantia genforenes med systemets kredsløb, ville i stadigvæk være besværet af det faktum at hele jeres system befinder sig i karantæne udfærdiget af Norlatiadek og som delvis adskiller det fra alle andre systemer.

Men inden længe kommer dommen over Lucifer og hans medarbejdere til at gendanne systemet Satania til Norlatiadeks konstellation, og derefter bliver Urantia og de øvrige isolerede sfærer genforenet med Satanias kredsløb, og igen vil disse verdner nyde privilegierne af interplanetarisk kommunikation og fællesskab indenfor og med systemet.

Rebeller og oprør vil få deres afslutning. De Højeste Herskere er barmhjertige og tålmodige, men den lov som gælder ondskab med fuldt overlæg fuldbyrdes universelt og ufejlbarlig. ”Syndens løn er døden” - evig udslettelse.
 

 [Præsenteret af en Ærkeengel i Nebadon.]

Publiceret 6 marts 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login