13. Paradisets hellige sfærer

URANTIA BOGEN - KAPITEL 13. PARADISETS HELLIGE SFÆRER

MELLEM DEN centrale Ø Paradis og de inderste af Havonas planetariske kredsløb er der i rummet beliggende tre mindre kredsløb af specielle sfærer. Det inderste kredsløb består af den Universelle Faders syv hemmelige sfærer; den anden gruppe indeholder den Evige Søns syv lysende verdener; i den yderste er de syv umådelige store sfærer af den Uendelige Ånd, de syv Mesterånders udøvende hovedkvarters verdener.
    
Disse tre Faderens, Sønnens, og Åndens kredsløb af de syv verdener er sfærer af uovertruffet storhed og ubegribelig glans. Selv deres materielle eller fysiske konstruktioner er af en klasse uåbenbaret for jer. Hvert kredsløb er forskellig i materiale, og hver verden fra hvert kredsløb er forskellig undtagen Sønnens syv verdener, som er ens i fysisk sammensætning. Alle enogtyve er enorme sfærer, og hver gruppe af syv er eviggjort på forskellig måde. Så vidt vi ved, så har de altid været; ligesom Paradiset, evige. Der eksisterer hverken optegnelser eller overleveringer af deres oprindelse.

Den Universelle Faders syv hemmelige sfærer, cirkulerer om Paradis i umiddelbar nærhed af den evige Ø, reflekterer stærkt den åndelige lysstyrke af det central skær af de evige Guddomme, og spreder dette lys af guddommelig pragt udover hele Paradiset og selv ud på Havonas syv kredsløb.

På den Evige Søns syv hellige verdener synes den åndelig lysstyrkes upersonlige energier, at have deres oprindelse. Ingen personlige væsener må rejse på nogle af disse syv skinnende verdener. Med åndelig herlighed oplyser de hele Paradis og Havona, og de retnings styrer den rene ånde udstråling til de syv superuniverser. Disse strålende sfærer af det andet kredsløb udsender ligeledes deres lys (lys uden varme) til Paradiset og til de en milliard verdener i det syv kredsløbende centralunivers.

Den Uendelige Ånds syv verdener er beboet af de Syv Mesterånder, som præsiderer over de syv superuniversers skæbner, udsender åndelige oplysning fra Guddommens Tredje Person til disses skabelser af tid og rum. Og hele Havona, men ikke Paradis Øen, er badet i disse åndeliggørende påvirkninger.

Skønt at Faderens verdener er de sfærer, hvor alt det, som Faderen har tildelt personlighed får sin endelige status, så er det ikke deres eneste funktion. Mange andre end personlige væsener og identiteter opholder sig på disse verdener. Hver verden i Faderens kredsløb og i Åndens kredsløb har en særskilt type af permanent statsborgerskab, men vi tror at Sønnens kredsløb er beboet af ensartet typer af væsener som er noget andet end personlige. Fader fragmenter er blandt de indfødte på Divington; de andre klasser af permanent statsborgerskab er ikke åbenbaret for jer.
    
De enogtyve Paradis satellitter tjener mange formål i både central og superuniverserne som ikke er åbenbaret i disse beretninger. I er i stand til kun at forstå så lidt af livet på disse sfærer, så I ikke kan håbe på at opnå blot et sammenhængende billede af dem, hverken hvad angår deres art eller funktion; der foregår tusindvis af aktiviteter som ikke er åbenbaret for jer. Disse enogtyve sfærer omfatter potentialerne for mesteruniversets funktion. Disse kapitler indeholder kun et flygtigt glimt af visse begrænsede aktiviteter, hvad angår den nuværende univers alder i storuniverset - snarere, i en af de syv sektorer i storuniverset.


1.   FADERENS SYV HELLIGE VERDENER

Faderens kredsløb af hellige livs sfærer indeholder de eneste iboende personligheds hemmeligheder i universernes univers. Disse Paradisets satellitter, det inderste af de tre kredsløb, er de eneste forbudte domæner som har med personlighed at gøre i centraluniverset. Nedre Paradis og Sønnens verdener er ligeledes lukket for personligheder, men hverken den ene eller den anden af disse riger har på nogen måde noget direkte med personlighed at gøre.
    
Faderens Paradis verdener er direkte styret af den højeste klasse af Treenighedens Stationære Sønner, Højestehedens Treenigede Hemmeligheder. Om disse verdener kan jeg kun fortælle lidt; om deres mangfoldige aktiviteter kan jeg fortælle endnu mindre. Denne information vedrører kun de væsener som fungerer derpå og som går videre derfra. Og selvom jeg i en vis grad er familiær med seks af disse specielle verdener, har jeg aldrig landet på Divinington; denne verden er helt forbudt for mig.
    
En af årsagerne til det hemmelige af disse verdener er, fordi hver af disse hellige sfærer har en specialiseret repræsentation, eller manifestation, af Guddommene, der udgør Paradistreenigheden; ikke en personlighed, men en enestående tilstedeværelse af Guddommelighed, som kun kan blive værdsat og forstået af særlige intelligente grupper bosiddende på, eller har adgang til den relevante sfære. Højestehedens Treenigede Hemmeligheder er de personlige repræsentanter for disse specialiserede og upersonlige tilstedeværelser af Guddommelighed. Og Højestehedens Hemmeligheder er i høj grad personlige væsener, fremragende begavet og ganske vidunderligt tilpasset til deres ophøjede og krævende arbejde.

1.   DIVININGTON. Denne verden er, i en enestående betydning, ”Faderens favn,” den Universelle Faders sfære for personlig fællesskab, og der er en særlig manifestation af hans guddommelighed. Divinington er Paradisets samlingssted for Tankerettere, men det er også hjemsted for talrige andre identiteter, personligheder, og andre væsener som har deres oprindelse i den Universelle Fader. Mange personligheder udover den Evige Søn har en direkte oprindelse fra isoleret handlinger af den Universelle Fader. Kun Faderfragmenter og de personligheder og andre væsener af direkte og udelukkende oprindelse i den Universelle Fader omgås og fungerer på denne bopæl.

Diviningtons hemmeligheder omfatter hemmeligheden med overdragelse af Tankerettere og deres mission. Deres art, oprindelse, og teknikken med deres kontakt med de evolutionære verdeners ydmyge skabninger, er en hemmelighed af denne Paradissfære. Disse forbløffende transaktioner vedrører ikke personligt alle os andre, og derfor anser Guddommene det for passende at tilbageholde visse aspekter af denne store og guddommelige tjeneste fra vores fulde forståelse. I det omfang, at vi kommer i kontakt med denne fase af guddommelig aktivitet, er vi tilladt fuldt kendskab til disse transaktioner, men hvad angår de fortrolige detaljer af denne store overdragelse er vi ikke fuldt ud underrettet.
    
Denne sfære rummer også hemmelighederne, af alle andre former for Fader fragmenters natur, formål, og aktiviteter, om Tyngdekraft Budbringerne, og andre skare af væsener uåbenbarede for jer. Det er højst sandsynligt at de sandheder, der vedrører Divinington som er tilbageholdt for mig, hvis afsløret, blot ville forvirre og vanskeliggøre mig i mit nuværende arbejde, og i øvrigt, er de måske udover min konceptuelle kapacitet af min klasse af væsener.

2.   SONARINGTON. Denne sfære er ”Sønnens favn,” den Evige Søns personlige modtagelses verden. Det er Paradishovedkvarteret for Guds nedstigning og opstigende Sønner, og når og efter, at de er fuldt akkrediteret og endeligt godkendt. Denne verden er Paradishjemmet for alle Sønner af den Evige Søn og af hans samordnede og tilknyttede Sønner. Der er mange klasser af guddommelige Sønner knyttet til denne himmelske bopæl som ikke er åbenbaret for dødelige, fordi de ikke er involveret i planerne med opstigning af mennesket for åndelige fremskridt gennem universerne og videre til Paradiset.

Sonaringtons hemmeligheder omfatter hemmeligheden af de guddommelige Sønners inkarnation. Når en Gudesøn bliver en Menneskesøn, faktisk født af en kvinde, som det skete på jeres verden for nittenhundrede år siden, er det et universelt mysterium. Det foregår overalt over alt i universerne, og det er Sonaringtons hemmelighed om guddommelig sønskab. Retterne er Gudfaderens mysterium. Inkarnationen af de guddommelige Sønner er et af Gudsønnens mysterier; det er en hemmelighed omhyggelig gemt i Sonaringtons syvende sektor, et område kun gennemtrængt af dem som personligt har passeret gennem denne enestående erfaring. Det er kun de faser af inkarnation som har med jeres opstigende karriere at gøre som er blevet bragt til jeres kendskab. Der er mange andre faser i mysteriet om uåbenbarede inkarnation af Paradissønner på opgaver i universets tjeneste som ikke er åbenbaret til jer. Og der er yderligere andre Sonaringtons mysterier

3. SPIRITINGTON. Denne verden er ”Åndens favn,” Paradishjemmet af de høje væsener som udelukkende repræsentere den Uendelige Ånd. Her samles de Syv Mesterånder og visse af deres afkom fra alle universerne. På denne himmelske bolig findes også talrige uåbenbarede klasser af åndelige personligheder, væsener, tildelt de mangfoldige aktiviteter i universet som ikke er knyttet til planerne for optrapningen af tidens dødelige væsener til evighedens Paradisniveau.

Spiritingtons hemmeligheder involverer refleksionens uigennemtrængelige mysterier. Vi kan fortælle jer om refleksionsevnens enorme og universelt fænomen, især som det virker på hovedkvarters verdenerne af de syv superuniverser, men vi kan aldrig fuldt ud forklare dette fænomen, for vi forstår det ikke helt. Meget, rigtig meget, forstår vi, men mange grundlæggende detaljer er stadig et mysterium for os. Refleksionsevnen er en af Gud Åndens hemmeligheder. I er blevet instrueret om refleksionens funktioner i forhold til opstigningsplanen for den dødeliges overlevelse, og det virker sådan, men refleksionen er også et uundværlig element i den normale funktion af universets talrige andre faser af aktiviteter.  Den Uendelige Ånds egenskaber er også anvendt på andre områder end for indsamling af oplysninger og formidling af information. Og der er andre hemmeligheder på Spiritington.

4. VICEGERINGTON. Denne planet er ”Faderen og Sønnens favn,” og er den hemmelige sfære for visse uåbenbarede væsener som har deres oprindelse i Faderen og Sønnens handlinger. Dette er også Paradishjemmet for mange forherligede væsener af kompleks herkomst, dem vis oprindelse er kompliceret på grund af de mange forskellige virkende teknikker i de syv superuniverser. Mange grupper af væsener samles på denne verden hvis identitet ikke er åbenbaret til de dødelige på Urantia.

Vicegeringtons hemmeligheder inkluderer hemmelighederne af treenighedsgørelse, og treenighedsgørelse udgør hemmeligheden af autoritet til at repræsentere Treenigheden, til at fungere som stedfortræder for Guderne. Myndighed til at repræsentere Treenigheden knyttes kun til de væsener, åbenbaret eller uåbenbaret, som er treenigede, skabt, eventueret, eller udødeliggjort af enten to eller alle tre af Paradistreenigheden. Personligheder som er bragt til eksistens gennem treenighedsgørende handlinger for visse typer af glorificeret væsener repræsenterer ikke mere end det konceptuelle potentiale mobiliseret i denne treenighedsgørelse, på trods af, at sådanne væsener kan stige op langs vejen til omfavnelse af Guddommen, som er åben for alle af deres slags.
    
Ikke treenigede væsener forstår ikke fuldt ud teknikken for treenighedsgørelse hverken af to eller tre Skabere eller af visse skabninger. I vil aldrig helt forstå sådan et fænomen medmindre, i en meget fjern fremtid af jeres glorificerede karriere, at I forsøger på og får succes i sådan et eventyr, i modsat fald så vil disse Vicegeringtons hemmeligheder altid være forbudt for jer. Men for mig, som er et væsen af høj Treenigheds-oprindelse, er alle Vicegeringtons sektorer åbne. Jeg forstår fuldt ud hemmeligheden af min oprindelse og skæbne, og lige så fuldt og helligt værner jeg om den.
    
Der er stadig andre former og faser af treenighedsgørelse som ikke er blevet bragt til menneskets kendskab på Urantia, og disse erfaringer beskytter deres personlige aspekter på behørigt vis i Vicegeringtons hemmelige sektor.
    
5. SOLITARINGTON. Denne verden er ”Faderen og Åndens favn,” og samlingssted for en pragtfuld skare af uåbenbaret væsener med oprindelse i den Universelle Fader og den Uendelige Ånds forenet handlinger, væsener som foruden deres arv fra Ånden deler Faderens karaktertræk.
    
Dette er også de Enlige Budbringers hjem og andre personligheder af superengle klasser. I kender så få af disse væsener; der findes umådelige antal klasser uåbenbaret på Urantia. Fordi de er hjemmehørende på den femte verden, så følger det ikke nødvendigvis, at Faderen har noget at gøre med skabelsen af Enlige Budbringere eller deres superengle medarbejdere, men i denne univers tidsalder har han noget at gøre med deres funktion. Under den nuværende univers tidsalder er det også statussfære for Universets Styrkeledere.
    
Der er talrige andre klasser af åndelige personligheder, væsener ukendt for det dødelige menneske, som betragter Solitarington som deres hjemmesfære i Paradiset. Det bør erindres, at alle afdelinger og niveauer af universets aktiviteter er lige så fuldt forsynet med tjenende ånder, som det domæne, der beskæftiger sig med at hjælpe det dødelige menneske i opstigningen til hans guddommelige Paradisskæbne.

Solitaringtons hemmeligheder. Foruden nogle af treenighedsgørelsens hemmeligheder, så rummer denne verden hemmeligheden vedrørende det personlige forhold mellem den Uendelige Ånd og nogle af den Tredje Kilde og Centers højere afkom. På Solitarington findes mysterierne om den intime forening af talrige uåbenbarede klasser med ånderne af Faderen, Sønnen, og Ånden, med Treenighedens trefoldige ånd, og med ånderne af den Højeste, den Ultimative, og den Højeste-Ultimative.

6. SERAFINGTON. Denne sfære er ”Sønnen og Åndens favn,” og er hjemme verden for en uhyre skare af uåbenbarede væsener skabt af Sønnen og Ånden. Det er også skæbne sfære for alle klasser af tjenende engleskarer, iberegnet supernafer, sekonafer, og serafer. I centraluniverset og de yderliggende universer tjener mange klasser af prægtige ånder, som ikke er ”tjenende ånder til dem, som skal arve frelse.”  Alle disse åndelige arbejdere på alle niveauer og områder af universets aktiviteter betragter Serafington som deres Paradishjem.

Serafingtons hemmeligheder indeholder et trefoldig mysterium, hvoraf jeg kun må omtale et - mysteriet om serafisk transport. Evnen af forskellige klasser af serafer og beslægtede åndelige væsener til at indhylle indeni deres åndeform alle klasser af ikke-materielle personligheder og til at føre dem væk på længere interplanetariske rejser, er en hemmelighed bevaret i Serafingtons hellige sektorer. Transport seraferne forstår dette mysterium, men de fortæller det ikke til alle os andre, eller måske kan de ikke. De andre mysterier på Serafington angår personlige erfaringer af visse typer af åndelige opvartere, som endnu ikke er åbenbaret til dødelige. Og vi afstår fra at diskutere sådanne hemmeligheder af nært beslægtede væseners fordi I næsten kan forstå sådanne nære eksistens klasser, og det ville være som at forråde en tillid at præsentere selv vores delvis viden om disse fænomener.

7. ASCENDINGTON. Denne enestående verden er ”Faderen, Sønnen, og Åndens favn,” samlingssted for de opstigende skabninger fra rummet, modtagelses sfæren for tidens pilgrimme som passere gennem Havona universet på deres vej til Paradiset. Ascendington er det virkelige Paradishjem for de opstigende sjæle fra tid og rum indtil de opnår Paradisstatus. Jer dødelige vil tilbringe det meste af jeres Havona ”ferier” på Ascendington.  Under jeres Havona liv vil Ascendington være for jer hvad omvekslingslederne var under opstigningen i lokaluniverset og i superuniverset. I vil her være engageret i tusindvis af aktiviteter som er udover den dødelige fantasi. Og ligesom ved hvert tidligere fremskridt i opstigningen mod Gud, vil jeres menneskelige selv her indtræde i nye relationer med jeres guddommelige selv.

Ascendingtons hemmeligheder omfatter mysteriet om den gradvise og sikre opbygningen i det materielle og dødelige sind af en åndelig og potentiel udødelig karakter og identitets modpart. Dette fænomen udgør et af mest svært forståelige mysterier i universerne - udviklingen af en udødelig sjæl indeni sindet af en dødelig og materiel skabning.
    
I vil aldrig fuldt ud forstå denne mystiske transaktion indtil i når Ascendington. Og det er netop derfor, at hele Ascendington vil være åbent til jeres forundrende blikke. En syvende del af Ascendington er forbudt for mig - den sektor som har med selve denne hemmelighed at gøre som er (eller vil blive) den eksklusive oplevelse og besiddelse for jeres væsentype. Denne erfaring tilhører jeres menneskelige eksistens klasse. Min personligheds klasse har ikke direkte at gøre med sådanne transaktioner. Det er derfor forbudt for mig og eventuelt åbenbaret for jer. Men selv efter at det er åbenbaret for jer, så vil det af en eller anden grund altid forblive din hemmelighed. I åbenbarer det ikke til os andre eller til nogen andre væsen klasser. Vi kender til den evige fusion mellem en guddommelig Retter og en udødelig sjæl af menneskelig oprindelse, men de opstigende finaliter kender selve denne erfaring som en absolut virkelighed.

2.   FORHOLDET MELLEM FADERENS VERDENER

Disse hjemme verdener af forskellige klasser af åndelige væsener er kolossale og formidabel sfærer, og de svarer til Paradis i deres mageløse skønhed og fantastiske herlighed. De er samlingsverdener, genforenings sfærer, som tjener som permanente kosmiske adresser. Som finaliter vil I være bosiddende på Paradis, men Ascendington vil altid være jeres hjemmeadresse, selv når I påbegynder tjeneste i det ydre rum. Gennem hele evigheden vil I betragte Ascendington som jeres hjem med følelsesmæssig hukommelse og mindeværdig erindringer. Når I bliver syvende trins åndelige væsener, er det muligt at I opgiver jeres bopælsstatus i Paradiset.
    
Hvis de ydre universer er under tilblivelse, hvis de bliver beboet af tidsskabninger af opstignings potentiale, så udleder vi, at disse fremtidsbørn også vil være bestemt til at betragte Ascendington som deres hjemmeverden i Paradiset.

Ascendington er den eneste hellige sfære, der uforbeholdent er åben til jeres inspektion som en nyankommen til Paradis. Vicegerington er den eneste hellige sfære som helt og uforbeholdent er åben for min nøje undersøgelse. Selvom dens hemmeligheder berører min oprindelse, så betragter jeg ikke i dette univers tidsalder Vicegerington som mit hjem. Væsener med Treenigheds oprindelse og treenighedsgjorte væsener er ikke det samme.

Væsener med Treenigheds oprindelses væsener deler ikke helt Faderens verdener; de har deres eneste hjem på Paradis Øen i tæt nærhed til den Allerhelligste Sfære. De opstår ofte på Ascendington, ”Faderen, Sønnen, Åndens favn,” hvor de omgås med deres brødre som er kommet op fra de ydmyge verdener i rummet.

I antager måske at Skabersønner, væsener som er af Fader-Søn oprindelse, ville betragte Vicegerington som deres hjem, men således forholder det sig ikke i dette univers tidsalder hvor Gud den Syvfoldige er aktiv. Og der er mange lignende spørgsmål som vil forvirre jer, for I vil helt sikkert møde mange vanskeligheder i jeres forsøg på at forstå de ting som er tæt på Paradis. I kan heller ikke med held gennemtænke disse spørgsmål; I ved så lidt. Og hvis I vidste mere om Faderens verdener, så ville I ganske enkelt møde flere vanskeligheder, indtil I vidste alt om dem. Status på enhver af disse hemmelige verdener er erhvervet ved tjeneste så vel som ved oprindelses natur, og de skiftende univers tidsaldre kan og vil omfordele visse af disse personligheds grupperinger.

Verdenerne i det inderste kredsløb er virkelig broderlig eller status verdener mere end egentlige bopæls sfærer. Dødelige vil opnå en form for status på enhver af Faderens verdener bortset fra en. For eksempel: Når I dødelige opnår Havona, så får I tilladelse til Ascendington, hvor I er meget velkomne, men I får ikke tilladelse til at besøge de andre seks hellige verdener. Efter jeres passage gennem Paradis systemet og efter jeres optagelse i Finalitkorpset, får I tilladelse til Sonarington fordi I er Guds sønner så vel som opstigende - og I er endda mere. Men der vil altid forblive en syvende del af Sonarington, de guddommelige Sønners inkarnations hemmeligheds sektor, som ikke vil være åben for jeres undersøgelser. Disse hemmeligheder vil aldrig blive åbenbaret til de opstigende Guds sønner.
    
I sidste instans vil I få fuld adgang til Ascendington og forholdsvis adgang til de andre af Faderens sfærer undtagen Divinington. Men selv når I har fået tilladelse til at lande på fem yderligere hemmelige sfærer, efter at I er blevet finalit, så vil I ikke få tilladelse til at besøge alle sektorer på disse verdener. I vil heller ikke få tilladelse til at lande på Diviningtons kyster, ”Faderens favn,” selvom I helt sikkert gentagne gange vil stå ved ”Faderens højre hånd.” Der vil aldrig opstå en nødvendighed i hele evigheden for jeres tilstedeværelse på Tankeretternes verden.
    
Disse åndelivets samlings sfærer er forbudt område i det omfang, at det er krævet af os, at vi ikke forhandler adgang til disse faser på disse sfærer som er helt udenfor vores erfaringsområde. I kan blive perfekt som skabning ligesom den Universelle Fader er guddoms perfekt, men I får ikke lov til at kende alle de erfaringsmæssige hemmeligheder, der påvirker alle andre klasser af universets personligheder.  Når Skaberen har en erfaringsmæssig personligheds hemmelighed med sine skabninger, så beskytter Skaberen denne hemmelighed i evig fortrolighed.

Alle disse hemmeligheder antages at være kendt af hele gruppen af Højestehedens Treenigede Hemmeligheder.  Disse væsener er helt kendt kun af deres specielle verdens grupper; de er meget lidt forstået af andre klasser. Efter at I opnået Paradiset, kommer I til at kende og højt elske de ti Højestehedens Hemmeligheder som styrer Ascendington. Bortset fra Divinington, så vil I også opnå en delvis forståelse af Højestehedens Hemmeligheder på andre af Faderens verdener, dog ikke så perfekt som på Ascendington.
    
Højestehedens Treenigede Hemmeligheder er, som deres navn antyder, forbundet til den Højeste; de er også forbundet til den Ultimative og til den fremtidige Højeste-Ultimative. Disse Højestehedens Hemmeligheder er den Højestes hemmeligheder og også den Ultimatives hemmeligheder, endda den Højeste-Ultimatives hemmeligheder.

3.   DEN EVIGE SØNS HELLIGE VERDENER

Den Evige Søns syv lysende sfærer er verdener af den rene åndeeksistens syv faser. Disse skinnende himmellegemer er kilden til det trefoldige lys i Paradiset og Havona, deres indflydelse er for det meste, men ikke helt begrænset til centraluniverset.
    
Der er ingen personlighed til stede på disse Paradis satellitter; derfor er der meget lidt angående disse rene ånde bosættelser som kan præsenteres for den dødelige og materielle personlighed. Vi lærer, at i disse verdener myldre med den Evige Søns levende væsener som er alt andet end personlige. Vi udleder, at disse identiteter bliver samlet til tjeneste i det ydre rums forventede nye universer. Filosofferne i Paradiset påstår at hver Paradis cyklus, omtrent to milliarder år af Urantia tid, vidner om skabelse af yderligere reserver af disse klasser på den Evige Søns hemmelige verdener.

Så vidt jeg er informeret, så har ingen personlighed nogensinde været på en eneste af disse den Evige Søns sfærer. Jeg er aldrig blevet tildelt til at besøge en af disse verdener i hele min erfaring inden for og uden for Paradiset. Selv de personligheder som er medskabt af den Evige Søn besøger ikke disse verdener. Vi udleder, at alle upersonlige åndetyper - uanset herkomst - har adgang til disse åndehjem. Da jeg er en person og har en åndeform, så vil sådan en verden uden tvivl synes tom og forladt selv om jeg fik tilladelse til at aflægge et besøg. Høje åndepersonligheder er ikke tilbøjelig til tilfredsstillelse af formålsløs nysgerrighed, absolut unyttige eventyr. Der er til enhver tid alt for mange fascinerende og meningsfulde eventyr for at tillade, at der opstår nogen stor interesse i de projekter som enten synes at være nyttesløs eller uvirkelige.

4.   DEN UENDELIGE ÅNDS VERDENER
    
Mellem Havonas inderste kredsløb og den Evige Søns skinnende sfærer kredser den Uendelige Ånds syv himmellegemer, verdener beboet af den Uendelige Ånd afkom af glorificerede skabte personligheder af treenigede sønner, og af andre typer uåbenbarede væsener som beskæftiger sig med af den effektive administration af de mange foretagende i de forskellige områder af universets aktiviteter.
    
De Syv Mesterånder er de højeste og ultimative repræsentanter for den Uendelige Ånd. De opretholder deres personlige stationer, deres styrke fokus, på Paradisets periferi, men alle operationer angående deres forvaltning og styring af det store univers udføres udelukkende på og fra den Uendelige Ånds syv særlige udøvende sfærer. De Syv Mesterånder er, i virkeligheden, balance hjulet for sind-ånd i universernes univers, en altomsluttende, altomspændende, og alt koordinerende central beliggende styrke.
    
Fra disse syv specielle sfærer virker Mesterånderne for at udligne og stabiliser det kosmiske sindets kredsløb i storuniverset. De har også noget at gøre med Guddommenes differentiale åndelige holdninger og tilstedeværelse overalt i storuniverset. Fysiske reaktioner er ensartet, uforanderlige, og altid øjeblikkelig og automatiske. Men erfaringsbaseret åndelig tilstedeværelse er i overensstemmelse med de underliggende betingelser eller tilstande af åndelig modtagelighed iboende i de individuelle sind i verdenerne.
 
Fysisk myndighed, tilstedeværelse og funktion er uforanderlige i alle universer, små som store. Den afvigende faktor i åndelig tilstedeværelse, eller reaktion, er den varierende forskel i dens anerkendelse og modtagelse hos vilje skabninger. Eftersom den absolutte og eksistentielle Guddoms åndelige tilstedeværelse på ingen måde influeres af de skabte væseners loyalitet eller illoyalitet, er det også rigtigt, at underabsolutte og erfaringsmæssige Guddoms fungerende tilstedeværelse absolut og direkte influeres af disse finite skabte væseners beslutninger, valg, og vilje-holdninger - af det individuelle væsen, planet, system, konstellation, eller univers loyalitet og opofrelse. Men denne åndelige tilstedeværelse af guddommelighed er ikke lunefuld eller vilkårlig; dets erfaringsmæssige variation er en naturlig følge af at de personlige skabningers er forsynet med frie vilje.

Det som bestemmer variationen i den åndelige tilstedeværelse eksisterer i jeres egne hjerter og sind og består af den måde i vælger, i sindets beslutninger, og i jeres vilje afgørelse. Denne forskel er iboende i intelligente personlige væseners frie vilje handlinger, væsener som den Universelle Fader har dekreteret, at de vil udøve denne valgfrihed. Og Guddommene følger altid ebbe og strømmen af deres ånder når de mødes og opfylder betingelserne og krav fra de skabtes forskellige valg - så giver de mere ud af deres tilstedeværelse som et svar på et ærligt ønske om det og igen trækker sig tilbage fra scenen når deres skabninger tager en modsat afgørelse i udøvelsen af deres guddommelige overdraget friheds valg. Og på denne måde bliver guddommeligheds ånden ydmyg lydig til hvad de skabte i verden vælger.

De Syv Mesterånders udøvende bopæl er, i virkeligheden, Paradis hovedkvartererne for de syv superuniverser og deres korrelerede segmenter i de ydre rum. Hver Mesterånd præsiderer over et superunivers, og hver af disse syv verdener er udelukkende tildelt en af Mesterånderne. Der er bogstavelig talt ingen fase i de syv superuniversers administration under Paradisniveau som der ikke er draget omsorg for på disse udøvende verdener. De er ikke så eksklusive som Faderens eller som Sønnens sfærer, og selvom beboelsesstatus er begrænset til de indfødte væsener og dem som arbejder derpå, så er disse syv administrations planeter altid åben for alle væsener som ønsker at besøge dem, og som råder over de nødvendige midler til transit.
    
 For mig, er disse udøvende verdener de mest interessante og spændende steder udenfor Paradis. Ingen andre steder i hele det store univers kan man observere så mange varierende aktiviteter, som involver så mange forskellige klasser af levende væsener, som har noget at gøre med operationer på så mange forskellige niveauer, aktiviteter, som samtidig er materielle, intellektuelle og åndelige. Når jeg bevilges en periode af frigørelse fra tjeneste, og hvis jeg tilfældigvis er på Paradis eller i Havona, så fortsætter jeg til en af de Syv Mesterånders travle verdener, for at lade mit sind blive inspireret med synet af den slags foretagsomhed, hengivelse, loyalitet, visdom, og effektivitet. Intet andet sted kan jeg observere personligheds medvirken af en sådan forbløffende gensidighed på alle syv niveauer af universets virkelighed. Og jeg er altid stimuleret af aktiviteterne fra dem som godt ved hvordan de skal gøre deres arbejde, og som gennemgribende nyder at gøre det. [Præsenteret af en Fuldkommen af Visdom bestilt til således at fungere af Dagenes Ældste på Uversa.]


Publiceret 11 december 2016